Tin tiêu điểm

An ninh quốc phòng

Kiểm tra công tác phòng, chống tội phạm, TNXH và XD PTTDBV ANTQ

 Ngày 14/9, Đoàn công tác của Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc của tỉnh do Đại tá Trần Thế Biển – phó giám đốc công an an tỉnh Bắc Giang, phó trưởng ban chỉ đạo tỉnh đã kiểm tra công tác phòng, chống tội...

An toàn giao thông

Đội kiểm tra liên ngành kiểm tra xe quá khổ quá tải thu xử phạt vi phạm hành chính trên 700 triệu đồng

         Nhằm hạn chế xe ô tô chở quá tải, thực hiện các quyết định của UBND tỉnh, Ban ATGT tỉnh và UBND huyện. Ngày 29/4/2014 huyện Lục Nam đã ban hành quyết định số 3140 về việc thành lập Đội liên ngành làm nhiệm vụ kiểm tra xử lí các xe chở quá tải và...