STT Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày hiệu lực Ngày ban hành Tệp tin
1 09/2016/QĐ-UBND QĐ Ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm... UBND huyện 12/08/2016 12/08/2016
2 07/2016/QĐ-UBND-11198 Ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ,... UBND huyện 22/07/2016 22/07/2016
3 06/2016/QĐ-UBND-11197  Ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ,... UBND huyện 22/07/2016 22/07/2016
4 03/2016/QĐ-UBND-11163 V/v Ban hành Quy định, vị trí, chức năng, nhiệm... UBND huyện 01/06/2016 01/06/2016
5 09/2015/QĐ-UBND-11016 Ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ,... UBND huyện 04/08/2015 04/08/2015
6 07/2015/QĐ-UBND-11014 Ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ,... UBND huyện 29/05/2015 29/05/2015
7 05/2015/QĐ-UBND-11012 Ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ,... UBND huyện 29/05/2015 29/05/2015
8 02/2015/QĐ-UBND-11008 Ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ,... UBND huyện 14/05/2015 14/05/2015
9 05/2014/QĐ-UBND-7442 QĐ ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền... UBND huyện 18/11/2014 18/11/2014
10 04/2014/QĐ-UBND-7421 QĐ ban hành quy định, vị trí, chức năng, nhiệm... UBND huyện 18/11/2014 18/11/2014
11 02/2014/QĐ-UBND-7077 QĐ ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền... UBND huyện 07/05/2014 07/05/2014
12 564/QĐ-UBND-4197 Quyết định về việc ủy quyền xử phạt vi phạm... UBND huyện 21/01/2014 21/01/2014
13 1642/QĐ-UBND-4087 Quyết Định về việc ban hành chương trình, nội... UBND huyện 31/12/2013 31/12/2013
14 12/CT-UBND-4066 Chỉ thị của UBND tỉnh về việc tăng cường sử... UBND tỉnh 27/12/2013 27/12/2013
15 102/NQ-HĐND-4086 Nghị Quyết HĐND huyện Lục Nam khóa XVIII, kỳ... UBND huyện 20/12/2013 20/12/2013
16 1545/2013/QĐ-UBND-4042 Quyết định ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền... UBND huyện 16/12/2013 16/12/2013
17 364/TB-UBND-4046 Thông báo về việc phân công nhiệm vụ Chủ tịch,... UBND huyện 09/12/2013 09/12/2013
18 1151/2011/QĐ-UBND-4045 Quyết Định về việc ban hành quy định chức năng,... UBND huyện 02/08/2011 02/08/2011
19 989/2011/QĐ-UBND-4044 Quyết Định về việc ban hành quy chế làm việc... UBND huyện 30/06/2011 30/06/2011

TIỆN ÍCH TRUY CẬP NHANH TIỆN ÍCH TRUY CẬP NHANH

Thống kê Thống kê

Đang truy cập: 880
Tổng số trong ngày: 11,564
Tổng số trong tuần: 15,153
Tổng số trong tháng: 34,661
Tổng số trong năm: 52,982
Tổng số truy cập: 62,391