STT Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày hiệu lực Ngày ban hành Tệp tin
1 290/TB-UBND-15655 TB Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện năm 2019. UBND huyện 28/12/2018 28/12/2018
2 159/TB-HĐND-15656 TB Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND huyện năm 2019 UBND huyện 28/12/2018 28/12/2018
3 11/TB-UBND-12688 Thông báo kết luận phiên họp UBND huyện tháng 01 năm 2018 UBND huyện 19/01/2018 19/01/2018
4 02/KH-UBND-12536 KH công tác bồi thường nhà nước huyện lục nam năm 2018. UBND huyện 05/01/2018 05/01/2018
5 02/TB-UBND-12507 TB Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với một số xã về công tác quản lý và bảo vệ rừng UBND huyện 04/01/2018 04/01/2018
6 178/TB-HĐND-12506 TB lịch tiếp công dân của thường trực HĐND huyện năm 2018. UBND huyện 29/12/2017 29/12/2017
7 193/kh-ubnd-12469 KH triển khai thi hành bộ luật hình sự trên địa bàn huyện LN UBND huyện 28/12/2017 28/12/2017
8 312/TB-UBND-12468 Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện Lục Nam 2018 UBND huyện 27/12/2017 27/12/2017
9 190/KH-UBND-12470 Ngầm hóa và chỉnh trang mạng cáp thông tin trên địa bàn huyện Lục Nam giai đoạn 2018-2020 UBND huyện 25/12/2017 25/12/2017
10 Thực hiện Đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2017-2025 trên địa bàn huyện-12472 Thực hiện Đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2017-2025 trên địa bàn huyện UBND huyện 06/12/2017 06/12/2017
11 297/TB-UBND-12204 Kết luận giao ban Chủ tịch UBND huyện ngày 10/11/2017 UBND huyện 16/11/2017 16/11/2017
12 262/TB-UBND-11941 TB kết luận phiên họp UBND huyện tháng 9 năm 2017 UBND huyện 22/09/2017 22/09/2017
13 259/TB-UBND-11940 TB kết luận giao ban Chủ tịch , các Phó chủ tịch UBND huyện ngày 15/9/2017 UBND huyện 20/09/2017 20/09/2017
14 254/TB-UBND-11939 TB ý kiến kết luận của PCT UBND huyện đặng văn nhàn tại cuộc họp giao ban khối kinh tế kỹ thuật 09 tháng đầu năm 2017; nhiệm vụ những tháng cuối năm 2017. UBND huyện 15/09/2017 15/09/2017
15 248/TB-UBND-11919 Kết luận giao ban Chủ tịch, các phó chủ tịch UBND huyện ngày 31/8/2017 UBND huyện 05/09/2017 05/09/2017
16 244/TB-UBND-11918 Thông báo kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND huyện ngày 18/8/2017 UBND huyện 23/08/2017 23/08/2017
17 87/NQ-HĐND-11875 Về nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội 6 tháng cuối năm 2017 UBND huyện 21/07/2017 21/07/2017
18 86/NQ-HĐND-11874 Về việc thông qua Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Lục Nam UBND huyện 21/07/2017 21/07/2017
19 90/NQ-HĐND-11878 Về việc quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 UBND huyện 21/07/2017 21/07/2017
20 89/NQ-HĐND-11877 Về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2018 UBND huyện 21/07/2017 21/07/2017

TIỆN ÍCH TRUY CẬP NHANH TIỆN ÍCH TRUY CẬP NHANH

Thống kê Thống kê

Đang truy cập: 880
Tổng số trong ngày: 11,549
Tổng số trong tuần: 15,138
Tổng số trong tháng: 34,646
Tổng số trong năm: 52,967
Tổng số truy cập: 62,376