Hội đồng nhân dân huyện

|
Lượt xem:

I. Danh sách Đại biểu HĐND huyện khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

           1. Ông Thân Văn Dàn.

           2. Ông Trương Công Sìn.

           3. Ông Nguyễn Văn Khải.

           4. Ông Hà Quốc Hợp.

           5. Ông Lê Minh Hoàng.

           6. Ông Đặng Văn Nhàn.

           7. Ông Giáp Văn Ơn.

           8. Ông Hoàng Văn Toán.

           9. Ông Lương Thế Tuấn.

           10. Ông Nguyễn Trọng Tuyên.

           11. Ông Nguyễn Văn Thông.

           12. Ông Thân Thế Trung.

           13. Bà Trần Thị Cẩm Ly.

           14. Ông Hoàng Công Bẩy.

           15. Ông Nguyễn Hoàng Hà.

           16. Ông Nguyễn Văn Đức.

           17. Bà Vũ Thị Huế.

           18. Ông Dương Công Định

           19. Bà Đào Thị Thanh Hòa.

           20. Ông Trần Quang Tuyến.

           21. Bà Giáp Thị Hải.

           22. Bà Vũ Tuyết Nhung.

           23. Bà Tống Thị Thu Hiền.

           24. Bà Tô Thị Mùi.

           25. Ông Nguyễn Văn Dũng.

           26. Ông Lưu Văn Báo.

           27. Ông Lý Văn Chung.

           28. Ông Nguyễn Văn Lương.

           29. Ông Nguyễn Văn Sử.

           30. Ông Nguyễn Quang Quyền.

           31. Ông Hoàng Kiều Vương.

           32. Bà Trần Thị Mơ.

           33. Ông Trịnh Anh Tuấn.

           34. Ông Nguyễn Thái Thu.

           35. Bà Ngô Thị Ngọc Linh.

           36. Bà Nguyễn Thị Linh.

           37. Ông Nguyễn Tuấn Đạt.

           38. Ông Trần Văn Nhiên.

           39. Ông Trương Đình Sang.

           40. Bà Vũ Thị Sen.

II. Thường trực HĐND huyện

                       1. Chủ tịch: Ông Thân Văn Dàn

                        Điện thoại CQ:0240.3884.265

                        Điện thoại DĐ:

                        2. Phó chủ tịch: Ông Trương Công Sìn

                       Điện thoại CQ: 0240. 3 884 226

                       Điện thoại DĐ: 0912 719 485 

                        3. Phó chủ tịch: Nguyễn Văn Khải

                       Điện thoại CQ: 0240. 3 884 264

                       Điện thoại DĐ: 0912 330 052

III. Ban pháp chế

          1. Ông Lương Thế Tuấn - Trưởng ban.

          2. Bà Trần Thị Cẩm Ly - Phó ban

IV. Ban kinh tế xã hội

          1. Ông Nguyễn Văn Thông - Trưởng ban.

          2. Ông Nguyễn Trọng Tuyên - Phó ban.

         


TIỆN ÍCH TRUY CẬP NHANH TIỆN ÍCH TRUY CẬP NHANH

Thống kê Thống kê

Đang truy cập: 850
Tổng số trong ngày: 11,470
Tổng số trong tuần: 15,059
Tổng số trong tháng: 34,567
Tổng số trong năm: 52,888
Tổng số truy cập: 62,297