Hướng dẫn
STT Tên dự án Mô tả Tình trạng dự án
1 Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Trạm bơm+ mương cứng khu Đồng Bài thôn Tòng lệnh 3 xã Trường Giang Đang thực hiện
2 Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp đường từ TL 295 vào khu vực phòng thủ huyện đoạn Tam dị- Đông phú huyện Lục Nam Đang thực hiện
3 Phê duyệt chủ trương đầu tư công trình xây dựng cải tạo nâng cấp sân vận động trung tâm huyện Đang thực hiện
4 Phê duyệt chủ trương đầu tư công trình xây dựng cải tạo nâng cấp QL 31 đoạn từ Đông hưng đi đông phú Đang thực hiện
5 phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng các công trình cải tạo nâng cấp ngầm thôn Nghè Mản xã Bình Sơn huyện Lục Nam Đang thực hiện
6 phê duyệt chủ trương đầu tư cải tạo, sửa chữa cầu K5 xã Tam dị huyện Lục nam Đang thực hiện
7 phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp kênh tiêu từ cống Bãi Sim đến cống Cầu ngói xã Đan hội Đang thực hiện
8 Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng hệ thống tiêu úng, thoát nước TT Đồi ngô hệ thống cống qua TL 295 huyện lục nam Đang thực hiện
9 Phê duyệt chủ trương đầu tư công trình cải tạo nâng cấp đập Khe Than thôn Cổng xanh xã Nghĩa Phương Đang thực hiện
10 Phê duyệt chủ trương đầu tư công trình đường bê tông thôn Hố Sâu xã Nghĩa Phương Đang thực hiện
11 Phê duyệt chủ trương đầu tư công trình đường bê tông thôn Quất Sơn xã Bảo sơn huyện Lục Nam Đang thực hiện
12 vv Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng hệ thống tiêu úng, thoát nước TT Đồi ngô hệ thống cống qua TL 295 huyện lục nam Đang thực hiện
13 vv phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp kênh tiêu từ cống Bãi Sim đến cống Cầu Ngói xã Đan Hội Đang thực hiện
14 vv phê duyệt chủ trương đầu tư cải tạo sửa chữa cầu K5 xã Tam Dị huyện Lục Nam Đang thực hiện
15 vv phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng các công trình cải tạo nâng cấp ngầm thôn Nghè Mản Đang thực hiện
16 vv phê duyệt chủ trương đầu tư Công trình nước sinh hoạt tập trung thôn Bãi Đá, xã Bình Sơn Đang thực hiện
17 vv phê duyệt chủ trương đầu tư Công trình nước sinh hoạt tập trung thôn Hồng, xã Lục Sơn Đang thực hiện
18 vv phê duyệt lại chủ trương đầu tư Dự án: Trụ sở ĐU-HĐND-UBND xã Lan Mẫu, tỉnh Bắc Giang Đang thực hiện
19 vv Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Trụ sở ĐU-HĐN-UBND xã Tam Dị , huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang Đang thực hiện
20 vv phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Cải tạo, nâng cấp đường huyện tuyến từ Đền Trò xã Nghĩa Phương đi thôn Đồng Quần xã Vô Tranh, (Đoạn từ thôn Đồng Quần đi thôn Ao Vè) Đang thực hiện

TIỆN ÍCH TRUY CẬP NHANH TIỆN ÍCH TRUY CẬP NHANH

Thống kê Thống kê

Đang truy cập: 4,412
Tổng số trong ngày: 360
Tổng số trong tuần: 1,860
Tổng số trong tháng: 13,008
Tổng số trong năm: 31,329
Tổng số truy cập: 40,738