Tên văn bản Cơ quan BH Loại Văn Bản Hạn xin ý kiến File gắn
v/v xin ý kiến tham gia báo cáo kết quả thẩm tra thực hiện các tiêu chí nông thôn mới xã khám lạng, chu điện UBND Huyện Công văn From 2018-12-04 01:00:00 To 2018-12-07 09:00:00
vv xin ý kiến tham gia Báo cáo kết quả thẩm tra thực hiện các tiêu chí nông thôn mới xã Bắc Lũng  UBND Huyện From 2017-11-17 03:00:00 To 2017-11-20 09:00:00
V/v tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo kế hoạch phát triển du lịch gđ 2016-2020 UBND Huyện Kế hoạch From 2016-05-13 02:00:00 To 2016-05-20 02:00:00
KH thực hiện việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Bộ Luật dân sự (sửa đổi) Trung ương Luật From 2015-02-27 01:00:00 To 2015-09-19 17:00:00