STT Tiêu đề Ngày đăng
201 YÊU CẦU SỬA CHỮA SAI SÓT NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP DO LỖI CỦA NGƯỜI THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ 29/05/2014
202 ĐĂNG KÝ CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 29/05/2014
203 XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐƠN GIẢN 29/05/2014
204 THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG/ĐỀ ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG BỔ SUNG 29/05/2014
205 XÁC NHẬN HOÀN THÀNH CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG 29/05/2014
206 QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC THUỘC THẨM QUYỀN CỦA UBND CẤP HUYỆN 29/05/2014
207 GIAO RỪNG CHO HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN 29/05/2014
208 GIAO RỪNG CHO CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ THÔN 29/05/2014
209 THANH TOÁN TIỀN BỒI DƯỠNG CHO NGƯỜI ĐƯỢC HUY ĐỘNG ĐỂ NGĂN CHẶN TÌNH TRẠNG CHẶT PHÁ RỪNG TRÁI PHÉP VÀ CHỮA CHÁY RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG (TRƯỜNG HỢP DO CHỦ TỊCH UBND HUYỆN, CẤP XÃ HUY ĐỘNG LỰC LƯỢNG TẠI CHỖ) 29/05/2014
210 NGHIỆM THU CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG ĐỐI VỚI CHỦ RỪNG LÀ HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN, CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ THÔN 29/05/2014
211 PHÊ DUYỆT HỒ SƠ THIẾT KẾ KHAI THÁC CHÍNH GỖ RỪNG TỰ NHIÊN ĐỐI VỚI CHỦ RỪNG LÀ HỘ GIA ĐÌNH 29/05/2014
212 PHÊ DUYỆT HỒ SƠ THIẾT KẾ VÀ CẤP PHÉP KHAI THÁC, TẬN THU CÁC LOẠI LÂM SẢN NGOÀI GỖ VÀ TRE NỨA TRONG RỪNG TỰ NHIÊN, RỪNG TRỒNG CỦA CÁ NHÂN 29/05/2014
213 CHO PHÉP CÁ NHÂN KHAI THÁC GỖ RỪNG TRỒNG TẬP TRUNG BẰNG VỐN NGÂN SÁCH, VỐN VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI 29/05/2014
214 ĐĂNG KÝ KHAI THÁC TẬN DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP LÂM SINH, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ĐỂ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HOẶC SỬ DỤNG MỤC ĐÍCH KHÁC Ở RỪNG TỰ NHIÊN HOẶC KHAI THÁC TẬN DỤNG NHỮNG CÂY GỖ ĐỨNG ĐÃ CHẾT KHÔ, CHẾT CHÁY, CÂY ĐỔ GÃY VÀ ... 29/05/2014
215 KHAI THÁC CÁC LOẠI LÂM SẢN NGOÀI GỖ (CÓ TRONG DANH MỤC QUẢN LÝ CITES VÀ NHỰA THÔNG), TRE NỨA TRONG RỪNG TỰ NHIÊN, RỪNG TRỒNG (TRỪ PHÂN KHU BẢO VỆ NGHIÊM NGẶT CỦA RỪNG ĐẶC DỤNG) 29/05/2014
216 PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN KHAI THÁC ĐỐI VỚI CHỦ RỪNG LÀ HỘ GIA ĐÌNH 29/05/2014
217 HỖ TRỢ TRỒNG CÂY PHÂN TÁN 29/05/2014
218 CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KINH TẾ TRANG TRẠI 29/05/2014
219 CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN KINH TẾ TRANG TRẠI 29/05/2014
220 CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN KINH TẾ TRANG TRẠI 29/05/2014
221 KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT THAM GIA HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM, BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT, THI ĐẤU THỂ THAO 29/05/2014
222 KIỂM DỊCH SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT THAM GIA HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM 29/05/2014
223 KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT VẬN CHUYỂN TRONG TỈNH 29/05/2014
224 KIỂM DỊCH SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT VẬN CHUYỂN TRONG TỈNH 28/05/2014
225 CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN TRẠI NUÔI ĐỘNG VẬT RỪNG THÔNG THƯỜNG VÌ MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI 28/05/2014

Pages