STT Tiêu đề Ngày đăng
51 CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP THỬA ĐẤT KHÔNG CÓ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT HOẶC CÓ TÀI SẢN NHƯNG KHÔNG CÓ NHU CẦU CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU HOẶC CÓ TÀI SẢN NHƯNG THUỘC QUYỀN SỞ HỮU CỦA CHỦ KHÁC 30/07/2014
52 CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT MÀ CHỦ SỞ HỮU KHÔNG ĐỒNG THỜI LÀ NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT 30/07/2014
53 GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT ĐỒNG THỜI LÀ CHỦ SỞ HỮU NHÀ Ở, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG 30/07/2014
54 CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CHO NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT ĐỒNG THỜI LÀ CHỦ SỞ HỮU RỪNG SẢN XUẤT LÀ RỪNG TRỒNG 30/07/2014
55 CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHO NGƯỜI TRÚNG ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN 30/07/2014
56 CẤP ĐỔI, XÁC NHẬN BỔ SUNG VÀO GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT 30/07/2014
57 CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT DO BỊ MẤT 30/07/2014
58 CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHẮC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRONG TRƯỜNG HỢP TÁCH THỬA HOẶC HỢP THỬA CHO HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN 30/07/2014
59 GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT NÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN 30/07/2014
60 ĐĂNG KÝ CHUYỂN NHƯỢNG, THỪA KẾ, TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT 30/07/2014
61 CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM 30/07/2014
62 CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM 30/07/2014
63 THỦ TỤC CÔNG NHẬN LÀNG VĂN HÓA 30/07/2014
64 THỦ TỤC CÔNG NHẬN TỔ DÂN PHỐ VĂN HÓA. 30/07/2014
65 THỦ TỤC XÉT VÀ CÔNG NHẬN “PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN VĂN MINH ĐÔ THỊ” 30/07/2014
66 THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ HỖ TRỢ NẠN NHÂN BẠO LỰC GIA ĐÌNH; CƠ SỞ TƯ VẤN VỀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH (THẨM QUYỀN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN) 30/07/2014
67 THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ HỖ TRỢ NẠN NHÂN BẠO LỰC GIA ĐÌNH; CƠ SỞ TƯ VẤN VỀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH (THẨM QUYỀN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN) 30/07/2014
68 THỦ TỤC GIA HẠN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ HỖ TRỢ NẠN NHÂN BẠO LỰC GIA ĐÌNH; CƠ SỞ TƯ VẤN VỀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH (THẨM QUYỀN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN) 30/07/2014
69 ĐĂNG KÝ BỔ SUNG LOÀI NUÔI ĐỘNG VẬT RỪNG THÔNG THƯỜNG VÌ MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI 30/07/2014
70 THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT DỰ ÁN LÂM SINH (ĐỐI VỚI CÁ NHÂN, HỘ GIA ĐÌNH, CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ THÔN) 30/07/2014
71 CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN VỆ SINH THÚ Y (CƠ SỞ ẤP TRỨNG VÀ CHĂN NUÔI THUỶ CẦM) 30/07/2014
72 CẤP GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN ĐẶC BIỆT THỰC VẬT RỪNG (TRỪ GỖ), ĐỘNG VẬT RỪNG THUỘC LOÀI NGUY CẤP, QUÝ, HIẾM 30/07/2014
73 CẤP GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN GẤU 30/07/2014
74 TIẾP NHẬN GẤU 30/07/2014
75 ĐÓNG DẤU BÚA KIỂM LÂM 30/07/2014

Pages