admin's picture

Đảng bộ xã Lục Sơn sơ kết 3 năm thực hiện chỉ thị số 03 của bộ chính trị

         Ngày 6/6, Đảng bộ xã Lục Sơn sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Về dự và chỉ đạo hội nghị có đ/c Vũ Văn Sơn – huyện ủy viên – phó ban tổ chức huyện ủy.

         Báo cáo sơ kết nêu rõ, 3 năm qua, Đảng ủy xã Lục Sơn đã chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc việc nghiên cứu, học tập các nội dung chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến các đ/c là cán bộ đảng viên, BCH đoàn thể chính trị xã hội trong toàn xã. Để thực hiện hiệu quả Chỉ thị 03, các ngành đoàn thể, các chi bộ trong xã đã quan tâm, chú trọng đến công tác tuyên truyền các nội dung liên quan đến việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh… Việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác, nhất là tư tưởng, quan điểm về tự phê bình và phê bình đã tác động sâu sắc, tích cực đến việc tổ chức các hội nghị kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 về “một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay”. Các hội nghị kiểm điểm của các chi bộ Đảng, các ngành đoàn thể trên địa bàn xã được tiến hành nghiêm túc, bảo đảm nội dung, quy trình, yêu cầu theo hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, huyện. Kết quả, sau 3 năm thực hiện Chỉ thị số 03, việc học tập và làm theo theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã tạo sự chuyển biến rõ nét về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đã xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, điển hình như chi bộ và nhân dân thôn Hổ Lao 3, Hổ Lao 4, Đám Trì, Đèo Quạt, Đồng Vành 1, Thọ Sơn vận động nhân dân đóng góp tiền, ngày công xây dựng đường bê tông, sân vui chơi giải trí phù hợp với trẻ em; chi bộ trường mầm non, tiểu học và THCS xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia….trên cơ sở những kết quả đạt được đã góp phần mạnh mẽ vào việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội tại địa phương. Nhân dịp này 11 tập thể và 24 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã được Đảng bộ xã Tặng giấy khen. Cũng tại hội nghị này Đảng bộ xã Lục Sơn còn tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên Bàn Văn Tuyên – chi bộ Văn Non và phát hành cuốn lịch sử đảng bộ xã giai đoạn 1930 – 2010./.

                                                                                          C.Chứ