admin's picture

BTV Huyện ủy đã tổ chức hội nghị biểu dương các tập thể cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

         Nhân kỷ niệm 124 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2014). Ngày 16/5, tại Trung tâm VHTT huyện, BTV Huyện ủy đã tổ chức hội nghị biểu dương các tập thể cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tới dự có các Đ/c thường trực Huyện uỷ - HĐND – UBND huyện. Đ/c Nguyễn Văn Lý - Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

              Qua 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 03, ở tất cả các Chi, Đảng bộ và Các cơ quan đơn vị trong huyện đã xuất hiện nhiều mô hình hay, điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa sâu rộng; chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; từ đó cụ thể hóa việc làm theo thành những phong trào thi đua mang lại hiệu quả, thiết thực. Việc tổ chức học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” một cách nền nếp, khoa học, có chất lượng. Các chi, đảng ủy cơ sở đã bổ sung nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào chương trình hành động toàn khóa và thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị mình. UBND huyện đã gắn việc đẩy mạnh học tập và làm theo Bác với nâng cao chất lượng thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của người đứng đầu; Hội Liên hiệp phụ nữ huyện với phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc"; Liên đoàn lao động huyện với các phong trào thi đua "Lao động giỏi", "Lao động sáng tạo", "Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động"... gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Mặt trận Tổ quốc; Công an huyện phát động phong trào thi đua "Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 Điều Bác Hồ dạy", "Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ"... Trong 3 năm gần đây các chi, Đảng bộ cơ sở, các cơ quan, đơn vị đều xác định ít nhất một nội dung cụ thể, một vấn đề liên quan đến tư tưởng, đạo đức gây bức xúc, nổi cộm hoặc còn hạn chế để tập trung chỉ đạo, giải quyết dứt điểm nhằm củng cố niềm tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, số việc đăng ký làm theo của cá nhân và tập thể trong Đảng bộ huyệằmnm 2013 là 10.624 việc và ghi trên 5.000 cuôn sổ nhật ký những việc làm theo. Tiêu biểu như gia đình ông Trịnh Xuân Phan ở thôn Đồng Phúc xã Đông Hưng tự nguyện hiến 880m2 đất rừng sản xuất để làm đường liên xã; mô hình hội viên Hội Phụ nữ các xã, thị trấn tiết kiệm, hỗ trợ hộ có hoàn cảnh khó khăn thoát nghèo; mô hình sản xuất giỏi đóng góp xây dựng Nông thôn mới ở xã Đông Phú, Bảo Đài,...Mô hình thực hiện nếp sống văn minh, tiết kiệm trong việc cưới, việc tang, lễ hội ở xã Phương Sơn, Khám Lạng, Lan Mẫu...; ông Tống Văn Binh, trưởng thôn Đèo Quạt xã Lục Sơn với việc vận động bà con đóng góp xây dựng sân chơi cho trẻ em trong thôn; ông Nguyễn Thế Đức, đảng viên cao tuổi tại Thị trấn Đồi Ngô – gương mẫu tận tụy công việc, đóng góp lớn trong tuyên truyền học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh .v.v.

           Phát biểu tại buổi lễ, Đ/c Nguyễn Văn Lý – BT Huyện uỷ đã ghi nhận và biểu dương những kết quả rõ nét, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong học tập, làm theo Bác theo chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị, nhất là trách nhiệm gương mẫu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu được nâng cao. Thông qua việc thực hiện tốt chỉ thị số 03 Chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCS Đảng được nâng lên, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng nội bộ cơ quan, đơn vị đoàn kết, thống nhất. Cũng tại hội nghị này, Đ/c Bí thư huyện uỷ yêu cầu các Chi, Đảng bộ và cơ quan đơn vị trong huyện cần tiếp tục làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo và phải xác định học tập, làm theo Bác là nội dung, giải pháp quan trọng hàng đầu nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Trong đó, cần gắn với những quy định về nêu gương; Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trong đó trọng tâm là học tập làm theo chuyên đề năm 2014 đạt hiệu quả; duy trì nội dung học tập và làm theo Bác trong sinh hoạt thường kỳ của tổ chức Đảng; Các Chi, Đảng bộ và cơ quan đơn vị cần bồi dưỡng, phát hiện và nhân rộng những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác để biểu dương, khen thưởng kịp thời nhằm khích lệ phong trào thi đua phát triển rộng khắp .

           Nhân dịp này huyện ta có 2 tập thể: Cán bộ và nhân dân thôn Trung Đồng xã Bảo Đài; Cán bộ và nhân dân thôn Đọ Mới xã Cương Sơn nhận được thư khen của Chủ tịch UBND tỉnh. UBND huyện tặng giấy khen cho 9 tập thể, 45 cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác theo chỉ thị số 03 của Bộ chính trị  ./.

                                                               TỐNG THẮNG – NGÔ LƯU