admin's picture

Bộ phận giúp việc của BTV huyện ủy “về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giao ban quý 1-2014

       Ngày 10/4, tại hội trường huyện ủy, bộ phận giúp việc BTV huyện ủy về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị giao ban quý 1, đ/c Nguyễn Văn Thông - ủy viên BTV huyện ủy – trưởng ban tuyên giáo huyện ủy chủ trì hội nghị.

       Báo cáo quý 1 nêu rõ, bộ phận giúp việc đã tham mưu cho BTV huyện ủy ban hành công văn chỉ đạo đẩy mạnh việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tập trung vào nội dung chuyên đề năm 2014, nhấn mạnh việc thực hiện quy định nêu gương của lãnh đạo các cấp cùng với việc thực hiện khắc phục sửa chữa tồn tại, khuyết điểm sau kiểm điểm nghị quyết trung ương 4 khóa 11 một số vấn đề cấp bạnh về xây dựng đảng hiện nay. Kết quả trong quý 100% đảng ủy cơ sở, các chi bộ cơ sở, MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội đều triển khai thực hiện tốt các chuẩn mực đạo của cán bộ, đảng viên đã xây dựng, có 14 đảng ủy cơ sở, cơ quan làm mới biểu chuẩn mực treo tại trụ sở cơ quan, tổ chức. Có 470/470 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đăng ký việc làm theo Bác; 88 việc bức xúc, nổi cộm được các chi, đảng ủy đăng ký giải quyết; 312 tập thể và 651 cá nhân đăng ký phấn đấu trở thành điển hình đề nghị khen thưởng cuối năm 2014. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, tại hội nghị các đại biểu còn dành nhiều thời gian thảo luận đóng góp vào dự thảo phương hướng thực hiện nhiệm vụ quý 2 – 2014 và KH tổ chức hội nghị biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM nhân dịp kỷ niệm 124 năm ngày sinh nhật Bác 19/5/1890 – 19/5/2014.

                                                                              C.Chứ