admin's picture

Huyện ủy tổ chức hội nghị tập huấn về chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014

          Ngày 14/1/2014 tại hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị, huyện ủy đã tổ chức hội nghị tập huấn về chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014.        

         Tham dự hội nghị tập huấn có các đồng chí là bí thư chi bộ đảng ủy cơ sở, đại diện bộ phận giúp việc các xã – thị trấn, cấp ủy viên phụ trách công tác tuyên giáo của các chi đảng ủy khối cơ quan. Trong thời gian 1 buổi chiều các đồng chí đã được nghe đồng chí Thân Văn Hải  - trưởng bộ phận chuyên trách Chỉ thị 03 Ban tuyên giáo tỉnh ủy truyền đạt những nội dung về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Bác suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, làm người công bộc tận tụy trung thành của nhân dân, cuộc sống giản dị; những yêu cầu và giải pháp để rèn luyện đạo đức đối với cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay và hướng dẫn việc xây dựng, thực hiện các chuẩn mực đạo đức ở từng chi bộ, cơ quan đơn vị, thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm, giải pháp nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân.....

        Qua buổi học tập chuyên đề đã giúp các đồn chí xác định rõ hơn ý thức trách nhiệm của bản thân, có ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục sáng tạo và đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nội dung học tập và rèn luyện thường xuyên của đội ngũ cán bộ, đảng viên và triển khai sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân./.

                                                              Ngô Lưu