admin's picture

Tiên Hưng quan tâm tới công tác giảm nghèo trong XDNTM

Những năm qua, công tác giảm nghèo trên địa bàn xã Tiên Hưng luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương. Đặc biệt, từ năm 2010, khi được huyện chọn là một trong 3 xã điểm xây dựng nông thôn mới, công tác giảm nghèo càng được địa phương chú trọng, thực hiện đạt kết quả. Qua bình xét cuối năm 2013, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 6 %, đạt tiêu chí NTM.

Để hoàn thành được tiêu chí giảm tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí NTM. Thời gian qua, Ban chỉ đạo giảm nghèo của xã đã phối hợp với mặt trận tổ quốc và các đoàn thể trong việc tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, chương trình giảm nghèo tại địa phương. Để làm được điều này, hàng năm địa phương đã dành thời gian gặp mặt với người nghèo, đi đến từng nhà để tìm ra nguyên nhân tại sao gia đình thuộc hộ nghèo, để lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của họ, từ đó tìm ra giải pháp thực hiện. Theo thống kê, đầu năm 2011, tỷ lệ hộ nghèo của toàn xã chiếm đến 16%. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến nghèo được địa phương xác định là do không có việc làm ổn định, già yếu thiếu lao động, ốm đau, bệnh tật, và các gia đình thuộc đối tượng đồng bào dân tộc thiểu số…Chính vì vậy, xã đã tập trung vào các giải pháp như: ưu đãi vốn vay cho hộ nghèo, chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ xây dựng nhà ở, tư vấn giới thiệu việc làm và dạy nghề cho lao động nghèo, từng bước nâng dần mức sống người nghèo, tạo điều kiện giúp họ vươn lên thoát nghèo bền vững. Cụ thể mỗi năm sau khi công tác bình xét hộ nghèo kết thúc, xã đã lập hồ sơ làm thủ tục gửi UBND huyện, Phòng lao động thương binh xã hội, các cơ quan ban ngành để hộ nghèo được hưởng chế độ. Theo đó việc chi hỗ trợ tiền điện thắp sáng và trợ cấp thường xuyên cho hộ nghèo được UBND xã thực hiện kịp thời, hàng năm xã còn phối hợp với Trạm y tế, các bệnh viện, cơ quan chức năng khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hộ gia đình nghèo. Qua đó, giúp cho đối tượng có điều kiện chăm sóc sức khỏe tốt hơn. Bên cạnh đó, hàng năm UBND xã còn chỉ đạo các ban ngành đoàn thể phối hợp với Trạm khuyến nông huyện tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao các kỹ thuật về trồng trồng lúa lai, trồng hoa cho bà con nông dân. Qua đó, giúp hộ nghèo mạnh dạn chuyển đổi cây trồng phù hợp với hoàn cảnh kinh tế gia đình với điều kiện thực tế của địa phương, góp phần nâng cao thu nhập.

Ngoài ra để giúp hộ nghèo có điều kiện thoát nghèo bền vững, UBND xã còn chỉ đạo các ban ngành đoàn thể đứng ra tín chấp với các ngân hàng cho nhân dân vay vốn, nhất là đối tượng thuộc diện hộ nghèo. Tổng dư nợ của các ban ngành đoàn thể toàn xã đến nay lên đến trên 2 tỷ đồng. Trong đó hộ nghèo vây gần 1 tỷ đồng. Nhìn chung hầu hết các hộ vay vốn đều sử dụng nguồn vốn đúng mục đích và mang lại hiệu quả. Một thực tế ở xã Tiên Hưng trong việc giảm nghèo hiện nay là ngoài các chính sách ưu đãi từ địa phương, nhiều hộ nghèo đã tự lực vươn lên thoát nghèo thông qua nguồn lao động dồi dào. Với lợi thế trên địa bàn có công ty Bao Bì, và các công ty trên địa bàn lân cận các hộ gia đình đã làm việc ở các công ty, cùng đó nhiều gia đình lại đầu tư cho ngừơi thân tham gia xuất khẩu lao động, mỗi năm đem về nguồn thu nhập rất lớn cho gia đình cũng như địa phương, góp phần đáng kể vào việc giảm tỷ lệ hộ nghèo.

Qua bình xét hộ nghèo năm 2013 còn 6% ( giảm 5 % so với năm 2012); thu nhập bình quân trên đầu người đạt 16 triệu đồng/người/năm, tăng 2,5 triệu đồng so với năm 2012. Theo ông Nguyễn Văn Châm - Phó chủ tịch UBND xã, thành viên Ban chỉ đạo giảm nghèo và XDNTM xã Tiên Hưng cho biết: để công tác giảm nghèo bền vững mang lại hiệu quả cao, thời gian qua UBND xã, MTTQ cùng các ban ngành đoàn thể đều phải vào cuộc. UBND xã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Huy động mọi nguồn lực cho công tác giảm nghèo, nhất là tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ từ các chương trình, dự án giảm nghèo; chú trọng việc đào tạo nghề; khuyến khích các hộ chuyển đổi cây trồng vật nuôi; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội để người nghèo yên tâm sản xuất. Đồng thời, xã đã phân công và giao chỉ tiêu cụ thể cho từng đoàn thể, thôn xóm”. /.

                                                                Ngô Lưu