admin's picture

HĐND xã Đan Hội khóa XVIII tổ chức kỳ họp thứ 8

        Ngày 7/1/2014 HĐND xã Đan Hội cũng tổ chức họp kỳ họp thứ 8 HĐND xã khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016.

        Tại đây  HĐND xã đã thông qua các báo cáo, kinh tế xã hội, ANTT, thu chi ngân sách, hoạt động của HĐND năm 2013 và phuownhg hướng nhiệm vụ năm 2014; tổng hợp ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 8. Báo cáo nêu rõ trong năm 2013 tổng diện tích gieo trồng toàn xã là 497,3 ha; tổng sản lượng lương thực đạt 3.114 tấn, tăng 17 tấn so với cùng kỳ năm trước; Bình quân lương thực đầu người đạt 587 kg / người / năm.Trong năm UBND xã cũng chỉ đạo cán bộ chuyên môn quan tâm tới công tác chăn nuôi thú y, tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi; tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao KHKT….Thu ngân sách năm 2013 đạt 3 tỷ 161 triệu  đồng, đạt 92,5% so với dự toán; chi ngân sách năm 2013 là trên 3,1 tỷ đồng. Công tác y tế, giáo dục dược quan tâm, đời sống tinh thần người dân nâng cao. Ngoài các báo cáo hội nghị còn thông qua các tờ trình về việc đề nghị thông qua giám sát HĐND năm 2014; tờ trình dự trù kinh phí hoạt động HĐND năm 2014; tờ trình về việc chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp. Sau khi nghe báo cáo và các tờ trình, hội nghị dành thời gian thảo luận đưa ra ý kiến đóng góp vào các báo cáo. Đại diện đoàn đại biểu HĐND huyện kết luận tại hội nghị, đánh giá cao những mặt đã làm được của UBND, HĐND xã trong năm qua, đồng thời chỉ ra những mặt còn hạn chế để khắc phục trong thời gian tới. Đồng thời thông qua báo cáo kỳ họp HĐND huyện khóa 7, thời gian dự kiến kỳ họp HĐND khóa 8./.

                                                                     Ngô Lưu