admin's picture

HĐND xã Vũ Xá khóa XX tổ chức kỳ họp thứ 7.

        Ngày 7/1/2014, HĐNĐ xã  Vũ Xá khóa XX, nhiệm kỳ 2011 -2016 tổ chức kỳ họp thứ 7. Về dự và chỉ đạo có ông giáp Văn Ơn - huyện ủy viên, thường trực HĐND huyện.

        Tại kỳ họp, đã thông qua các báo cáo về tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2013, phương hướng nhiệm vụ năm 2014, báo cáo của UBND xã về thu, chi ngân sách xã năm 2013 và dự toán thu chi năm 2014; báo cáo tình hình công tác ANTT  năm 2013; báo cáo hoạt động HĐND xã năm 2013, phương hướng năm 2014; báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 7 HĐND xã khóa XX và thông báo của UBMTTQ xã về hoạt động năm 2013.

        Sau khi nghe các báo cáo, hội nghị cũng dành thời gian để các đại biểu thảo luận đóng góp ý kiến và nghe đại diện HĐND xã, các ngành chức năng đã trả lời các ý kiến.

       Buổi chiều hội nghị tiếp tục làm việc và thông qua 3 tờ trình: tờ trình HĐND xã thông qua giám sát năm 2014; tờ trình của HĐND xã về việc thông qua danh sách, diện tích, loại đất, mức xử lý thu tiền cấp giấy chứng nhận quyền SDĐ; tờ trình của UBND xã về bổ sung bản điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020./.

                                                                           Ngô Lưu