admin's picture

Bắc Lũng đưa vào sử dụng nhà VH thôn Dẫm Chùa

           Ngày 4/1, xã Bắc Lũng cắt băng khánh thành đưa vào sử dụng nhà văn hóa thôn Dẫm Chùa.

          Theo thiết kế, nhà văn hóa được xây dựng theo tiêu chuẩn nhà cấp 4, mái lập tôn, có tổng diện tích sử dụng trên 200m2. Tổng kinh phí đầu tư 2,6 tỷ đồng, trong đó nhà nước hỗ trợ một phần còn lại là ngân sách địa phương và nhân dân đóng góp. Do đẩy nhanh tiến độ giám sát thi công đến nay công trình đã hoàn thành và bàn giao cho địa phương đưa vào sử dụng. Qua đó,  đáp ứng nhu cầu giao lưu văn hoá, văn nghệ, sinh hoạt, hội họp của nhân dân trong thôn./.

                                                                                  Ng. Hào