admin's picture

Hội nghị kiểm điểm công tác thu phí SDĐB năm 2013

         Ngày 19/11, BCĐ thu phí sử dụng đường bộ huyện tổ chức hội nghị kiểm điểm công tác thu phí SDĐB năm 2013. ông Đặng Văn Nhàn - PCT UBND huyện dự và chủ trì hội nghị.


         Thực hiện Nghị định số 18 ngày 13/3/2012 của Thủ tướng chính phủ về quỹ bảo trì đường bộ; sự chỉ đạo của CT HĐQL quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Bắc Giang. BCĐ thu phí sử dụng đường bộ huyện đã triển khai công tác thu phí bảo trì đường bộ tới 27 xã, TT. Sau hơn 1 tháng thực hiện, toàn huyện đã thu đước 1 tỷ 195 triệu đồng, đạt 25,7%  kế hoạch năm. Hội nghị đã dành thời gian để các đại biểu tham gia thảo luận, đưa ra những khó khăn vướng mắc trong công tác thu phí sử dụng đường bộ tại địa phương, từ đó đề ra các biện pháp khắc phục, phần đấu hoàn thành kế hoạch huyện giao trước ngày 25/11.


          Kết luận tại hội nghị: ông Đặng Văn Nhàn - PCT UBND huyện ghi nhận và biểu dương kết quả mà các xã, TT đã đạt được. Để công tác thu phí sử dụng đường bộ đạt kế hoạch tỉnh giao, PCT UBND huyện yêu cầu trong thời gian tới Công an huyện thành lập các đội kiểm tra tăng cường công tác tuần tra tại các tuyến đường quốc lộ; Các xã, TT thành lập các tổ công an xã kiểm soát tại các thôn, phố. Đặc biệt là tăng cường công tác tuyên truyền, vận động giải thích cho người sử dụng, quản lý phương tiện xe mô tô, xác định rõ quyền lợi và trách nhiệm phải đóng phí sử dụng đường bộ./.


                                                                      Ng. Hào