admin's picture

Hội nghị học tập Nghị quyết TW 6 khóa XII

                                

Trong 2 ngày 29 và 30 tháng 11, Ban Bí thư TW Đảng đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về học tập quán triệt Nghị quyết TW 6 khóa XII, tại điểm cầu của huyện do chuẩn bị tốt các điều kiện cho hội nghị trực tuyến nên hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp, bảo đảm yêu cầu đề ra.

Tại hội nghị các đại biểu đã được quán triệt các nội dung Nghị quyết TW 6 khóa XII. Trong đó, Nghị quyết về vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đã chỉ rõ những nguyên nhân hạn, bất cập đó là mô hình tổng thể về tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị chưa được hoàn thiện, một số lĩnh vực chưa phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới. Công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát thiếu thường xuyên; chưa xử lý nghiêm đối với những tập thể cá nhân, nhất là những người đứng đầu không hoàn thành nhiệm vụ … từ đó đưa ra mục tiêu đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả…tinh giảm biên chế gắn với tái cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, hiệu quả, giảm chi thường xuyên góp phần cải cách chính sách tiền lương. Đối với Nghị quyết về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập đã đề ra mục tiêu cụ thể đến năm 2021 cả nước giảm 10% đơn vị sự nghiệp công lập. Giảm tối thiếu 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2015. Phấn đấu 10% đơn vị tự chủ tài chính, giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2011 – 2015. Mục tiêu là đến năm 2025 giảm 10% đơn vị sự nghiệp công lập và 10% biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2021 và đến năm 2030 giảm tiếp 10% biên chế sự nghiệp so với năm 2025, giảm 15% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2021 – 2025. Đối với Nghị quyết về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới đã đề ra mục tiêu đó là nâng cao sức khỏe cả về thể chất và tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ, chất lượng cuộc sống của người Việt Nam. Xây dựng hệ thống y tế công bằng, chất lượng hiệu quả và hội nhập quốc tế. Bảo đảm mọi người dân đều được quản lý, chăm sóc sức khỏe. Xây dựng đội ngũ cán bộ y tế phải có năng lực chuyên môn vững vàng, tiếp cận trình độ quốc tế. Nghị quyết cũng đề ra mục tiêu cụ thể đến năm 2030 tuổi thọ trung bình của người dân Việt Nam là khoảng 75 tuổi, 95% dân số tham gia bảo hiểm y tế, tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi của trẻ em dưới 5 tuổi xuống dưới 15%. Chiều cao trung bình thanh niên 18 tuổi đối với nam đạt 168,5cm, nữ là 157,5cm. Nghị quyết về tăng cường công tác dân số đã đề ra mục tiêu đến năm 2030 duy trì mức sinh thay thế là 2,1 con, quy mô dân số 104 triệu người. 90% trẻ sơ sinh được tầm soát ít nhất 5 bệnh bẩm sinh phổ biến nhất. Chỉ số phát triển con người (HDI) nằm trong nhóm 4 nước hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Tỷ lệ dân đô thị đạt 45%, 100% dân số được đăng ký, quản lý trong hệ thống cơ sở dữ liệu dân cư thống nhất trên quy mô toàn quốc.

Sau 2 ngày học tập quán triệt Nghị quyết TW 6 khóa XII, tất cả các đảng đang công tác trên địa bàn huyện tham gia học tập đã viết bài thu hoạch thể hiện nhận thức và các giải pháp hiệu quả để đưa Nghị quyết đi vào thực tế vào địa phương, đơn vị công tác./.

 

                                                                                                                               Đức Tuyển