admin's picture

Kiểm tra công tác PCCCR mùa khô hanh tại huyện

                            

            

Ngày 29/11, Đoàn công tác của Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Bắc Giang đã có buổi kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2016 – 2017 tại huyện.

Tiếp và làm việc với đoàn có ông Đặng Văn Nhàn – PCT UBND huyện, trưởng ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy rừng huyện và các thành viên BCĐ.

Hiện nay, trên địa bàn huyện có trên 27.165 ha diện tích đất rừng và đất lâm nghiệp. Trong đó, có khoảng 15 nghìn ha rừng có nguy cơ cháy cao. Để thực hiện tốt công tác PCCCR, UBND huyện đã ban hành và triển khai nhiều kế hoạch chỉ đạo, đôn đốc phòng cháy rừng trên địa bàn. Đồng thời, thành lập, kiện toàn BCĐ huyện do đồng chí PCT UBND làm trưởng ban; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia PCCCR ngay tại cơ sở; tổ chức ký cam kết bảo vệ rừng, PCCCR giữa UBND huyện với các xã, TT, các hộ dân có rừng. Công tác kiểm tra PCCCR được tăng cường; thực hiện tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ; công tác diễn tập PCCCR; Thường xuyên đầu tư xây dựng công trình và mua sắm, quản lý, bảo quản dụng cụ, thiết bị PCCCR do vậy đã hạn chế tới mức thấp nhất các vụ cháy rừng xảy ra trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác của Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà huyện ta đã đạt được trong công tác PCCCR mùa khô hanh năm 2016- 2017. Đồng thời, yêu cầu, huyện tiếp tục quan tâm đến công tác bảo vệ rừng và PCCCR; tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân trong công tác PCCCR./.

Nguyễn Hào

 

 

                          

Ngày 29/11, Đoàn công tác của Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Bắc Giang đã có buổi kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2016 – 2017 tại huyện.

Tiếp và làm việc với đoàn có ông Đặng Văn Nhàn – PCT UBND huyện, trưởng ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy rừng huyện và các thành viên BCĐ.

Hiện nay, trên địa bàn huyện có trên 27.165 ha diện tích đất rừng và đất lâm nghiệp. Trong đó, có khoảng 15 nghìn ha rừng có nguy cơ cháy cao. Để thực hiện tốt công tác PCCCR, UBND huyện đã ban hành và triển khai nhiều kế hoạch chỉ đạo, đôn đốc phòng cháy rừng trên địa bàn. Đồng thời, thành lập, kiện toàn BCĐ huyện do đồng chí PCT UBND làm trưởng ban; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia PCCCR ngay tại cơ sở; tổ chức ký cam kết bảo vệ rừng, PCCCR giữa UBND huyện với các xã, TT, các hộ dân có rừng. Công tác kiểm tra PCCCR được tăng cường; thực hiện tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ; công tác diễn tập PCCCR; Thường xuyên đầu tư xây dựng công trình và mua sắm, quản lý, bảo quản dụng cụ, thiết bị PCCCR do vậy đã hạn chế tới mức thấp nhất các vụ cháy rừng xảy ra trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác của Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà huyện ta đã đạt được trong công tác PCCCR mùa khô hanh năm 2016- 2017. Đồng thời, yêu cầu UBND huyện tiếp tục quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng và PCCCR; tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân trong công tác PCCCR./.

                                                                                                  Nguyễn Hào