admin's picture

LĐLĐ huyện tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng công tác tài chính năm

 

Ngày 12/10, LĐLĐ huyện đã tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng công tác tài chính cho đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở trong huyện.

Tại lớp tập huấn gần 300 đại biểu là ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên ban kiểm tra LĐLĐ huyện; chủ tịch công đoàn cơ sở trong huyện đã được nghe ông Ngô Đức Hải, ủy viên ban thường vụ Tỉnh ủy, trưởng Ban tài chính Liên đoàn lao động tỉnh trực tiếp thông tin về quản lý tài chính, tài sản công đoàn, thu, phân phối nguồn thu và thưởng, phạt thu, nộp tài chính công đoàn.

Cũng tại đây, các đại biểu còn được trao đổi, giải đáp những khó khăn vướng mắc trong thực tế thu, chi tài chính công đoàn tại cơ sở.

Thông qua lớp tập huấn đã giúp đội ngũ cán bộ làm công tác công đoàn ở cơ sở có thêm kiến thức cơ bản về công tác quản lý tài chính công, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh./.

                                                                                    Nguyễn Hào