admin's picture

UBND huyện triển khai kế hoạch diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2017

                              

Ngày 12/10, UBND huyện đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch diễn tập chiến đấu phòng thủ tại các xã năm 2017. Ông Nguyễn Đức Toàn – PCT TT UBND huyện, trưởng ban chỉ đạo diễn tập của huyện chủ trì hội nghị.

Theo kế hoạch, cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ của huyện tại các xã năm 2017 được tổ chức tại 3 đơn vị là xã Thanh Lâm; Bảo Đài và xã Lan Mẫu.

Nội dung diễn tập được chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1: Chuyển xã vào các trạng thái, tình trạng quốc phòng an ninh; chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Giai đoạn 2: Tổ chức chuẩn bị chiến đấu. Giai đoạn 3 là: Thực hành chiến đấu phòng thủ.Thời gian diễn tập diễn ra từ tuần 3 tháng 10 đến tuần 1 tháng 11.

Tại hội nghị, thành viên Ban chỉ đạo đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến vào kế hoạch như: Cần có phương án đảm bảo an toàn trong quá trình tham gia diễn tập; đảm bảo các phương tiện cho công tác diễn tập….

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Đức Toàn – PCT TT UBND huyện nhấn mạnh nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc phòng luôn được UBND huyện xác định là nhiệm vụ thường xuyên và trọng tâm góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Đồng thời, yêu cầu trong qua trình tham gia diễn tập phải đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và phương tiện; Cuộc diễn tập phải đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Đối với cơ quan thường trực phải phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo, đôn đốc các địa phương chuẩn bị các điều kiện để cuộc diễn tập diễn ra thành công tốt đẹp.

Thông qua diễn tập nhằm nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, quản lý, điều hành của chính quyền trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến, chuẩn bị và thực hành chiến đấu phòng thủ bảo vệ địa phương theo Nghị định số 28 của Bộ Chính trị về “tiếp tục xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”. Đồng thời nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng- an ninh cho cán bộ và nhân dân địa phương./.

                                                                                   Nguyễn Hào