admin's picture

UBND huyện tổ chức tập huấn rà soát, thống kê hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017

            

Ngày 4/10, UBND huyện đã tổ chức hội tập huấn nghiệp vụ rà soát, thống kê hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017. Ông Nguyễn Đức Toàn- PCT TT UBND huyện dự và chỉ đạo buổi tập huấn.

Tại hội nghị, các học viên là cán bộ lao động TB-XH các xã, thị trấn và trưởng thôn, bàn, tổ dân phố trên địa bàn được hướng dẫn, tìm hiểu Quyết định số 59, ngày 19/11/2015 của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020; Thông tư số 17, ngày 28/6/2016 của Bộ LĐTBXH hướng dẫn quy trình rà soát, thống kê hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020. Theo đó, quy trình rà soát, thống kê được thực hiện theo 7 bước gồm: Xác định, lập danh sách các hộ gia đình cần rà soát; tổ chức rà soát, lập danh sách phân loại hộ gia đình; Tổ chức họp dân thống nhất kết quả rà soát; Niêm yết công khai danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo mới năm 2017 và hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo tại trụ sở UBND xã, TT, nhà sinh hoạt cộng đồng thôn và thông báo trên hệ thống loa truyền thanh của xã trong thời gian 7 ngày; Kết thúc thời gian niêm yết công khai, UBND cấp xã tổng hợp báo cáo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo với UBND cấp huyện để thẩm định. Sau khi có ý kiến thẩm định của UBND cấp huyện, CT UBND cấp xã ban hành quyết định công nhận kết quả rà soát; Công nhận danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trên địa bàn; Sau khi CT UBND cấp xã ban hành quyết định công nhận danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, UBND cấp xã báo cáo bằng văn bản với UBND huyện về kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu còn được hướng dẫn cách thống ghi, ghi biểu và được giải đáp những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở. Qua đó, nhằm thực hiện tốt công tác thống kê, soát soát, lập danh sách hộ nghèo năm 2017 trên địa bàn./.

                                                                    Đức Tuyển