Cơ quan trực thuộc UBND

|
Lượt xem:

CÁC CƠ QUAN TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

1.     Văn phòng HĐND-UBND huyện.

Tải File

2.     Phòng nội vụ.

Tải File

3.     Phòng nông nghiệp và PTNT.

Tải File

4.     Phòng lao động TBXH.

Tải File

5.     Phòng tài nguyên môi trường.

Tải File

6.   Phòng giáo dục và đào tạo.

Tải File

7.   Phòng y tế.

Tải File

8.   Phòng dân tộc.

Tải File

9.  Thanh tra huyện.

Tải File

10.  Trung tâm phát triển quỹ đất và CCN.

Tải File

11.   Ban quản lý khu DL sinh thái Suối Mỡ.

Tải File

12.   Đội quản lý trật tự GTXD và MT.

Tải File

13.     Phòng tư pháp

Tải File

14.     Phòng tài chính kế hoạch.

15.     Phòng kinh tế hạ tầng.

Tải File

16.     Phòng văn hóa thể thao.

17.   Đài TT-TH huyện.

Tải File

18.  Trung tâm văn hóa.

Tải File

19.  Trung tâm dân số KHHGĐ.

20.  Trạm khuyến nông.

Tải File

21.   Ban quản lý dự án xây dựng.

Tải File


TIỆN ÍCH TRUY CẬP NHANH TIỆN ÍCH TRUY CẬP NHANH

Thống kê Thống kê

Đang truy cập: 831
Tổng số trong ngày: 11,459
Tổng số trong tuần: 15,048
Tổng số trong tháng: 34,556
Tổng số trong năm: 52,877
Tổng số truy cập: 62,286