UBND huyện tổ chức hội nghị kiểm điểm kết quả thực hiện dồn điền đổi thửa và giải tỏa hành lang đường bộ

|
Lượt xem:
Cỡ chữ: A- A A+
Đọc bài viết

Ngày 1/9, UBND huyện đã tổ chức hội nghị kiểm điểm tiến độ thực hiện dồn điền, đổi thửa và giải tỏa hành lang giao thông đường bộ 8 tháng năm 2017. Ông Giáp Văn Ơn – PCT UBND huyện chủ trì hội nghị.

8 tháng qua, UBND huyện đã tập trung cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện dồn điền, đổi thửa và giải tỏa hành lang an toàn đường bộ. Song kết quả thực hiện dồn điền, đổi thửa tại 14 xã và công tác giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn huyện còn đạt thấp, không bảo đảm kế hoạch đề ra. Tính đến nay, toàn huyện mới chỉ thực hiện dồn đổi được 29,8ha trong tổng số 683 ha, đạt 4,4% kế hoạch; Đối với công tác giải tỏa hành lang an toàn đường bộ, tính đến nay mới có 24/27 xã, TT thống kê, kiểm đếm, rà soát, phân loại vi phạm, 7/27 xã, TT tổ chức ra quân giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ.

Trước thực tế đó, tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc trong công tác dồn điền, đổi thửa và giải tỏa hành lang đường bộ tại địa phương như: Địa hình đất đai không bằng phẳng, các thửa ruộng có sự chênh lệch cao gây khó khăn cho công tác dồn đổi; nguồn kinh phí bố trí cho công tác dồn đổi còn hạn chế; Một số hộ dân không ủng hộ chủ trương thực hiện giải tỏa hành lang nên việc thống kê, kiểm đếm còn gặp nhiều khó khăn…

Để công tác dồn điền, đổi thửa, giải tỏa hành lang an toàn đường bộ đạt kế hoạch đề ra, tại đây ông Giáp Văn Ơn- PCT UBND huyện đã yêu cầu: Các thành viên BCĐ dồn điền, đổi thửa của huyện tăng cường xuống cơ sở theo địa bàn được phân công phụ trách để đôn đốc, hướng dẫn BCĐ dồn điền đổi thửa của xã đẩy nhanh tiến độ dồn đổi; Các xã, TT tập trung tuyên truyền, vận động, giải quyết kịp thời các kiến nghị, vướng mắc của nhân dân; cán bộ, đảng viên cần gương mẫu thực hiện dồn điền, đổi thửa; Công khai, minh bạch trong việc thực hiện dồn điền, đổi thửa để tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Đối với công tác giải tỏa hành lang an toàn đường bộ, UBND huyện đã yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành huyện và Chủ tịch UBND các xã, TT trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, khẩn trương kiểm tra toàn diện công tác triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của cấp trên liên quan đến hành lang ATGT đường bộ. Đồng thời, rà soát các tuyến đường thuộc địa bàn quản lý để chỉ đạo khắc phục, chấn chỉnh ngay những hạn chế, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực hành lang ATGT đường bộ. Phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, trong đó đặc biệt quan tâm công tác quản lý, bảo vệ hành lang ATGT đường bộ, nhất là các tổ chức và nhân dân sinh sống dọc theo các tuyến đường trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ hành lang ATGT đường bộ.

                                                                      Ng.Hào


TIỆN ÍCH TRUY CẬP NHANH TIỆN ÍCH TRUY CẬP NHANH

Thống kê Thống kê

Đang truy cập: 823
Tổng số trong ngày: 11,457
Tổng số trong tuần: 15,046
Tổng số trong tháng: 34,554
Tổng số trong năm: 52,875
Tổng số truy cập: 62,284