Lục Nam xây dựng được 21 cánh đồng mẫu cho thu nhập cao

|
Lượt xem:
Cỡ chữ: A- A A+
Đọc bài viết

       Thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, về phát triển nông nghiệp mang tính hàng hóa, đến nay huyện Lục Nam đã qui hoạch được 21 cánh đồng với hơn 140 Ha cánh đồng mẫu cho thu nhập cao.

         Các xã trọng điểm được UBND huyện giao cho Phòng nông nghiệp qui hoạch phát triển cánh đồng mẫu cho thu nhập cao ở huyện là: Đông Phú, Bảo Đài, Chu Điện, Tiên Hưng, Khám Lạng, Tam Dị, Thanh Lâm và thị trấn Đồi Ngô. Để khuyến khích xây dựng phát triển cánh đồng mẫu, Huyện ủy – HĐND huyện đã có nghị quyết hỗ trợ 80% giá giống vụ đầu; Bên cạnh đó, huyện cũng đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao KHKT, đưa các loại cây giống có năng xuất, chất lượng cao vào trồng. Đi cùng với đó, huyện cũng đã tạo cơ chế hỗ trợ cho các xã xây dựng cánh đồng mẫu, xã về đích NTM, đầu tư xây dựng hệ thông kênh mương, trạm bơm thủy lợi và đường giao thông; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nông dân thi đua trong lao động sản xuất, xây dựng và mở rộng cánh đồng cho thu nhập cao. Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn và chính quyền các xã của huyện, thu nhập trên 1 sào cánh đồng mẫu tăng từ 200 đến 300 nghìn so với những cánh đồng sản xuất nông nghiệp thuần túy. Phát huy kết quả đạt được, huyện Lục Nam chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân rộng cánh đồng cho thu nhập cao ở các địa phương trong huyện./.

 

                                                                       TỐNG THẮNG


TIỆN ÍCH TRUY CẬP NHANH TIỆN ÍCH TRUY CẬP NHANH

Thống kê Thống kê

Đang truy cập: 4,886
Tổng số trong ngày: 412
Tổng số trong tuần: 1,911
Tổng số trong tháng: 13,059
Tổng số trong năm: 31,380
Tổng số truy cập: 40,789