Huyện ủy Lục Nam quán triệt NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020

|
Lượt xem:
Cỡ chữ: A- A A+
Đọc bài viết

         Ngày 24/12, Huyện ủy Lục Nam đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI và các kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trong tâm của huyện theo tinh thần NQ lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2015-2020).

      Tại đây, các Đ/c là Trưởng, Phó các Trưởng tiểu ban thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của huyện; Bí thư các Chi, Đảng bộ cơ sở; thường trực Đảng ủy – HĐND – UBND các xã, TT; Lãnh đạo các cơ quan, ban ngành đoàn thể, chính trị - xã hội của huyện; Chuyên viên các Ban xây dựng Đảng, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, MTTQ, các Đ/c báo cáo viên cấp huyện và đảng viên Đảng bộ dân Đảng đã được báo cáo viên của tỉnh quán triệt NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; Đ/c chí Thân Văn Dàn, TUV – Bí thư Huyện ủy quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lầm thứ XXI; Đ/c Lê Minh Hoàng – Phó bí thư thường trực Huyện ủy quán triệt kế hoạch thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng TSVM, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCS Đảng giai đoạn 2015-2020; Nghe các Đ/c trong thường trực UBND huyện quán triệt triển khai kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm giai đoạn 2015-2020; Kế hoạch cải cách hành chính, nâng cao năng lực quản lý của chính quyền, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức chuẩn hóa, chuyên nghiệp, có phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao; kế hoạch thu hút và huy động nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng KT-XH, xây dựng thị trấn Đồi Ngô trở thành đô thị loại IV, thực hiện mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM; Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ về phát triển nông nghiệp hàng hóa có chất lượng và sức cạnh tranh, tăng giá trị sản phẩm và phát triển thương hiệu giai đoạn 2015-2020.

          Để thực hiện thắng lợi NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh và huyện cũng như các kế hoạch, nhiệm vụ phát triển KT-XH trọng tâm giai đoạn 2015-2020, tại hội nghị này Huyện ủy Lục Nam đã yêu cầu sau hội nghị các Chi, Đảng bộ và cơ quan, ban ngành đoàn thể - chính trị xã hội trong huyện cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh và huyện đến tất cả cán bộ, đảng viên, CNVC, hội viên và quần chúng nhân dân. Đồng thời phát động và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, gắn với nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế của cơ quan đơn vị ./.

 

                                                                       TỐNG THẮNG


TIỆN ÍCH TRUY CẬP NHANH TIỆN ÍCH TRUY CẬP NHANH

Thống kê Thống kê

Đang truy cập: 4,311
Tổng số trong ngày: 426
Tổng số trong tuần: 1,925
Tổng số trong tháng: 13,073
Tổng số trong năm: 31,394
Tổng số truy cập: 40,804