Hội đồng NVQS huyện tổng kết công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2018, triển khai kế hoạch năm 2019

|
Lượt xem:
Cỡ chữ: A- A A+
Đọc bài viết

Ngày 16/10, Hội đồng NVQS huyện tổng kết công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2018, triển khai kế hoạch năm 2019. Ông Hà Quốc Hợp- CT UBND huyện- CT Hội đồng NVQS huyện chủ trì hội nghị.

                        

                                                  Ông Hà Quốc Hợp- CT UBND huyện- CT Hội đồng NVQS huyện chủ trì hội nghị.

Năm 2018, dù còn gặp nhiều khó khăn, song Hội đồng NVQS huyện luôn chủ động tham mưu giúp Huyện ủy- HĐND-UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, nên đã hoàn thành tốt chỉ tiêu trên giao và chất lượng cao hơn năm 2017. Tuy nhiên công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2018 vẫn còn một số hạn chế như: Việc quán triệt, triển khai các văn bản và tuyên truyền Luật NVQS của các xã, thị trấn còn hạn chế. Năng lực tham mưu giúp cấp ủy đảng, chính quyền địa phương của một số đồng chí chỉ huy trưởng quân sự xã còn hạn chế, hiệu quả thấp. Công tác nắm nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ của một số xã, thị trấn chưa cao, chưa nắm chắc số lượng, chất lượng, hoàn cảnh gia đình của đối tượng. Việc tổ chức xét duyệt công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự chưa đúng quy trình. ..Đây cũng là những vấn đề các đại biểu tham gia thảo luận, chỉ rõ. Đồng thời, đưa ra các biện khắc phục trong công tác tuyển quân năm 2019 và những năm tiếp theo.

Tại hội nghị này, Hội đồng NVQS huyện cũng đã triển khai kế hoạch tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2019. Theo đó, tiêu chuẩn tuyển chọn là nam công dân có tuổi đời từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi (công dân đã tốt nghiệp Đại học, cao đẳng đến hết 27 tuổi- tính đến ngày nhập ngũ) Tuyển chọn công dân có đủ sức khỏe loại 1,2, 3, làm đủ các xét nghiệm HIV và ma túy theo thông tư số 16, ngày 30/6/2016 của liên Bộ y tế- Quốc phòng. Về văn hóa, tuyển chọn những công dân có văn hóa từ lớp 8/12 trở lên, thứ tự tuyển chọn từ công dân có văn hóa cao, xuống công dân có văn hóa thấp đến đủ chỉ tiêu. Những xã có mặt bằng văn hóa thấp (vùng sâu, vùng xa, vùng ĐBKK) có thể lấy công dân có trình độ văn hóa 6/12 nhưng không quá 25% so với chỉ tiêu được giao. Thời gian tổ chức sơ tuyển sức khỏe được thực hiện từ ngày 20/10 đến ngày 5/11/2018 tại trạm y tế các xã, thị trấn. Từ ngày 20/11 đến ngày 5/12/2018 tổ chức khám sức khỏe NVQS. Từ ngày 10-25/12/2018 các xã, thị trấn hoàn thiện hồ sơ, tổ chức thâm nhập, xét duyệt hồ sơ công dân nhập ngũ. Tổ chức phát lệnh gọi công dân nhâp ngũ xong trước ngày 25/01/2019.

Kết luận hội nghị, ông Hà Quốc Hợp- CT UBND huyện- CT Hội đồng NVQS huyện đánh giá cao công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2018 và yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương cần khắc phục những hạn chế còn tồn tại. Đồng thời, cần thực hiện tốt các nhiệm vụ đó là: Quán triệt các văn bản, Chỉ thị, Hướng dẫn, Quyết định của các cấp công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2019. Tích cực tuyên truyền sâu rộng cho nhân dân và thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ hiểu rõ Luật nghĩa vụ quân sự. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cơ quân sự các cấp hiệp đồng chặt chẽ với Công an, các ban, ngành, đoàn thể tăng cường quản lý nắm chắc số lượng, chất lượng nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ. Triển khai tốt quy trình tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ…để hoàn thành tốt công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2019./.

 

                                                                                                         Hạnh Nguyên

 

 


TIỆN ÍCH TRUY CẬP NHANH TIỆN ÍCH TRUY CẬP NHANH

Thống kê Thống kê

Đang truy cập: 912
Tổng số trong ngày: 11,487
Tổng số trong tuần: 15,076
Tổng số trong tháng: 34,585
Tổng số trong năm: 52,906
Tổng số truy cập: 62,315