Bắc Giang triển khai kế hoạch thực hiện chỉ tiêu giảm nghèo năm 2019

|
Lượt xem:
Cỡ chữ: A- A A+
Đọc bài viết
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch số 26/KH-LĐTB&XH thực hiện chỉ tiêu giảm nghèo năm 2019.

Giảm 100% hộ nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công trong năm 2019.
Ảnh minh họa: BGP/Dương Thủy

Kế hoạch đưa ra mục tiêu phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu giảm 2% tỷ lệ hộ nghèo trong toàn tỉnh và giảm 100% hộ nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công (tương ứng với 125 hộ). Riêng huyện Sơn Động (30a) và các xã khó khăn thuộc huyện Lục Ngạn giảm 4% so với năm 2018.

Theo kế hoạch, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu giảm 2% tỷ lệ hộ nghèo: Căn cứ chỉ tiêu giảm nghèo của UBND tỉnh giao; UBND các cấp xây dựng kế hoạch giảm tỷ lệ hộ nghèo của cấp mình và có phương án cụ thể để hỗ trợ, giúp đỡ các hộ thoát nghèo, không tái nghèo, nhất là các hộ gia đình chính sách, người có công.

Ban giảm nghèo cấp xã chỉ đạo các thôn, bản, tổ dân phố rà soát, nhận định khả năng thoát nghèo trong năm của từng hộ gia đình và tính khả thi tổ chức thực hiện chỉ tiêu giảm nghèo của từng thôn, bản, tổ dân phố để thống nhất về chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo.

Căn cứ chỉ tiêu giảm nghèo do UBND cấp xã giao, các thôn, bản, tổ dân phố xây dựng phương án thực hiện chỉ tiêu giảm nghèo trong năm, lập danh sách, phân ra từng nhóm hộ nghèo, cần giúp đỡ để thoát nghèo; căn cứ vào phân loại và số lượng hộ nghèo theo từng tiêu chí thiếu hụt; cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể nhân dân ưu tiên tập trung nguồn lực và có biện pháp giúp đỡ các hộ có khả năng thoát nghèo trong năm nhằm đạt mục tiêu, chỉ tiêu giảm nghèo bền vững, không tái nghèo.

Cùng đó, giảm 100% hộ nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công, các địa phương cần rà soát, đánh giá lại thực trạng và nguyên nhân nghèo của 125 hộ nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công theo các tiêu chí đánh giá để có các giải pháp giúp đỡ, hỗ trợ phù hợp. Căn cứ vào kết quả phân loại, địa phương xây dựng phương án hỗ trợ cụ thể, đồng thời huy động các nguồn lực, phân công cụ thể sự giúp đỡ để xóa nghèo đối với từng hộ và động viên các hộ vươn lên thoát nghèo; có các biện pháp, giải pháp kịp thời không để các hộ chính sách ưu đãi người có công rơi vào hộ nghèo hoặc tái nghèo; định kỳ hàng quý, UBND cấp huyện, cấp xã kiểm tra, đánh giá kết quả giúp đỡ hộ nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công thoát nghèo để có giải pháp điều chỉnh, bổ sung hỗ trợ các hộ thoát nghèo kịp thời đạt nhằm đạt mục tiêu đề ra...

* Xem chi tiết Văn bản tại đây ./.

Dương Thủy

TIỆN ÍCH TRUY CẬP NHANH TIỆN ÍCH TRUY CẬP NHANH

Thống kê Thống kê

Đang truy cập: 820
Tổng số trong ngày: 11,456
Tổng số trong tuần: 15,045
Tổng số trong tháng: 34,553
Tổng số trong năm: 52,874
Tổng số truy cập: 62,283