Huyện ta hỗ trợ 723 triệu đồng phát triển SX nông, lâm nghiệp

      Thực hiện nghị quyết kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân huyện khóa XVIII về việc hỗ trợ thúc đẩy phát triển KT-XH, năm 2013 huyện ta đã hỗ trợ trên 720 triệu đồng đầu tư phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp theo hướng hàng hóa.       Căn cứ nghị...

Quĩ hỗ trợ ND đòn bẩy giúp nông dân thoát nghèo

       Với mục tiêu ngày càng có nhiều hội viên nông dân thoát nghèo nhờ nguồn vốn từ quỹ hỗ trợ nông dân (HTND), Hội nông dân huyện đã tăng cường các biện pháp huy động vốn bằng nhiều hình thức như tuyên truyền qua phương tiện thông tin đại chúng, tranh thủ các nguồn...

Pages

Subscribe to Chiến lược quy hoạch kế hoạch