admin's picture

KH thực hiện việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Bộ Luật dân sự (sửa đổi)

Submitted by admin on Fri, 2015-03-13 16:22
Số ký hiệu: KH thực hiện việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Bộ Luật dân sự (sửa đổi)
Cơ quan ban hành: Trung ương
Trích yếu:

KH thực hiện việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Bộ Luật dân sự (sửa đổi)

Loại văn bản: Luật
File gắn: PDF icon KH tổ chức lấy ý kiến Bộ luật dân sự.pdf