admin's picture

Huyện Lục Nam có cơ chế hỗ trợ 2 triệu đồng/Ha Cho các địa phương thực hiện xây dựng cánh đồng mẫu lớn

         Nhằm nâng cao thu nhập cho người nông dân và thúc đẩy kinh tế nông nghiệp phát triển bền vững. Thực hiện nghị quyết kỳ họp 9 HĐND huyện khóa XVIII. Mới đây UBND huyện Lục Nam đã triển khai thực hiện bổ sung cơ chế hỗ trợ kinh phí cho các xã đã thực hiện xây dựng cánh đồng mẫu lớn để phục vụ việc dồn điền đổi thửa. Theo đó nguồn kinh phí được UBND huyện hỗ trợ 80% giá giống vụ đầu sản xuất trên cánh đồng mẫu lớn (nhưng mức hỗ trợ không quá 2 triệu đồng/ Ha); Các địa phương được hưởng mức hỗ trợ này là các thôn đã thực hiện việc xây dựng cánh đồng mẫu lớn trong năm 2014 này. Cùng với các dự án đầu tư, hỗ trợ các xã, TT xây dựng cơ sợ hạ tầng nông thôn, chủ trương bổ sung mức hỗ trợ tổng kinh phí dự kiến khoảng 250 triệu đồng cho các địa phương thực hiện xây dựng cánh đồng mẫu lớn sẽ khích lệ, động viên nông dân thi đua trong lao động sản xuất và tạo đà để các xã hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới./.

 

                                                                         TỐNG THẮNG