admin's picture

Chi đoàn Ban Quản Lý Dự Án huyện đảm nhận công trình phần việc thanh niên

          Hưởng ứng chiến dịch thanh niên tình nguyện hè và phong trào thanh niên Lục Nam chung tay xây dựng nông thôn mới, mới đây chi đoàn Ban quản lý dự án huyện đã triển khai và đảm nhận 1 công trình, phần việc thanh niên tại xã Lục Sơn. Theo đó, công trình được chi đoàn ban quản lý dự án huyện đảm nhận đó là thực hiện việc giám sát thi công cứng hoá tuyến đường giao thông thôn Đồng Vành 1 - Đồng Vành 2. Theo thiết kế, tuyến đường được cứng hoá có chiều dài 400m, rộng 3m, dầy 20cm, vốn đầu tư cứng hoá hoàn toàn từ chương trình 135 giai đoạn 3 mà xã Lục Sơn được hưởng lợi. Công trình đã khởi công từ ngày 30/5, dự kiến tuyến đường sẽ được thực hiện trong thời gian 30 ngày. Trong thời gian này, ngoài việc giám sát các yếu tố kỹ thuật, thời gian thi công, đoàn viên thanh niên chi đoàn của ban quản lý dự án huyện còn tư vấn giúp xã Lục Sơn thiết kế một số công trình phúc lợi khác trên địa bàn. Thông qua hoạt động này đã góp phần giúp địa phương giảm bớt chi phí trong việc thi công cứng hoá tuyến đường, đồng thời bảo đảm tốt các yếu tố về kỹ - mỹ thuật, chất lượng. Ngoài ra đây còn là hoạt động thể hiện rõ vai trò của tuổi trẻ Ban quản lý dự án huyện trong việc chung tay cùng các xã đặc biệt khó khăn xây dựng nông thôn mới./.

                                                                                 C.Chứ