admin's picture

Thôn Hạ xã Khám Lạng cứng hóa hơn 1.100m đường giao thông

         Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm ngày 8/5 thôn Hạ – xã Khám Lạng đã tổ chức khởi công cứng hóa hơn 1.100 m đường giao thông nông thôn.

          Theo thiết kế Tuyến đường được cứng hóa có bề mặt bê tông rộng 3m, dầy 20 cm, theo đúng tiêu chuẩn đường nông thôn mới. Tổng kinh phí dự toán đầu tư xây dựng là hơn 1 tỷ 400 triệu đồng, trong đó nhà nước hỗ trợ 30%, một phần do thôn trích quĩ, còn lại là do nhân dân địa phương đóng góp mỗi hộ là 1 triệu đồng. Theo kế hoạch, tuyến đường sẽ được triển khai thi công xây dựng trong 30 ngày kể từ ngày khởi công và dự kiến sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng vào tháng 6/2014. Sau khi hoàn thành trục đường chính nội thôn, các nhóm hộ thuộc các tuyến nhánh cũng sẽ tiến hành đổ bê tông đường ngõ vào nhà. Qua đó, góp phần tạo điều kiện thuận lợi về giao thông đi lại, thu hoạch lúa chiêm xuân, hoa mầu. Đồng thời tạo cảnh quan đường làng, ngõ xóm rộng rãi, phong quang, sạch đẹp. Như vậy tính đến tháng 5 này thôn Hạ - xã Khám Lạng đã cứng hóa được 4,8 Km đường giao thông, đây là thôn điển hình của xã hoàn thành 100% việc cứng hóa đường giao thông nội thôn của xã Khám Lạng ./.

 

                                                             TỐNG THẮNG