admin's picture

Phòng giáo dục thi bé với ATGT cụm số 3

       Nhằm nâng cao nhận thức về việc chấp hành Luật giao thông, giáo dục cho các cháu và tuyên truyền cho phụ huynh các cháu có thói quen cư xử có văn hóa, đúng luật pháp, xóa bỏ những thói quen tùy tiện vi phạm quy tắc giao thông, hình thành ý thức tự giác tuân thủ chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, tạo môi trường giao thông trật tự, an toàn, văn minh, thân thiện làm cơ sở để từng bước hình thành “Văn hóa giao thông”.

       Sáng ngày 15 tháng 4 năm 2014, tại hội trường UBND xã Phương Sơn Phòng giáo dục đã tổ chức hội thi Bé với an toàn giao thông năm học 2013 - 2014. Về dự Hội thi có bà Vũ Thị Huế - phó trưởng phòng GD và dào tạo huyện, đại diện Hội phụ huynh học sinh cùng toàn thể CB, GV, NV và học sinh của các trường. Tham gia Hội thi có 6 đội đến từ 6 trường mầm non gồm: Phương Sơn,  Chu Điện, Bảo Sơn 1 và 2, Tiên Hưng, Thanh Lâm, Bảo Đài và Lan Mẫu. Hội thi được tổ chức với 2 phần thi: Chào hỏi và chung sức. Qua hội thi đã tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích giúp các cháu có dịp gặp gỡ, giao lưu với các bạn cùng trang lứa trong môi trường văn hóa An toàn giao thông.  Hội thi này cũng là hoạt động  ý nghĩa và hiệu quả trong công tác tuyên truyền ATGT đã được nhà trường tổ chức hàng năm. /.

                                                                   Ngô Lưu&Ng.Hào