admin's picture

Huyền Sơn thu trên 70 triệu đồng phí sử dụng đường bộ

       Thực hiện kế hoạch của UBND huyện về việc triển khai thu phí sử dụng đường bộ năm 2013, đến nay xã Huyền Sơn đã thu được trên 70 triệu đồng.


       Để nhân dân hiểu và nâng cao ý thức chấp hành chính sách đối với Nhà nước nói chung; các chủ phương tiện mô tô, xe gắn máy chấp hành việc nộp phí sử dụng đường bộ năm 2013, UBND xã Huyền Sơn đã giao cho cán bộ giao thông xây dựng, cán bộ tài chính – ngân sách xã, cán bộ đài truyền thanh phối hợp với các ngành đoàn thể, Ban lãnh đạo các thôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, lồng ghép trong các buổi hội nghị, nhất là tuyên truyền về nghị định số 18/2012/NĐ-CP của chính phủ qui định về việc thu quĩ bảo trì đường bộ; Thông tư của Bộ tài chính hướng dẫn chế độ nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện; Thông tư liên tịch giữa Bộ tài chính và Bộ giao thông vận tải hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán quỹ bảo trì đường bộ; Nghị quyết số 07 của HĐND tỉnh. Do làm tốt công tác tuyên truyền, đến nay xã Huyền Sơn đã thống kê được trên 800 phương tiện mô tô, xe gắn máy trên địa bàn toàn xã. Sau khi phân loại những trường hợp được miễn phí, UBND xã đã thu được trên 70 triệu đồng, đạt trên 90 kế hoạch đề ra. Hiện UBND xã Huyền Sơn đang đôn đốc các thôn phấn đấu hoàn thành việc thi phí sử dụng đường bộ xong trước ngày 31/11./.


                                                                TỐNG THẮNG