admin's picture

LLVT huyện tích cực tham gia phong trào xây dựng NTM

       Năm 2013, cùng với đẩy mạnh công tác huấn luyện và trực sẵn sàng chiến đấu, Ban CHQS huyện và Ban CHQS các xã, thị trấn đã tích cực tham gia Phong trào thi đua "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới".


      Theo đó, trong năm 2013 Ban CHQS huyện đã chỉ đạo và hướng dẫn Ban CHQS các xã, thị trấn tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang địa phương mà nòng cốt là lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên phối hợp cùng toàn dân tham gia xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch phù hợp với đặc điểm của từng địa phương. Kết quả, Ban CHQS huyện huy động cán bộ, chiến sỹ lực lượng thường trực tham gia đóng góp hàng chục ngày công làm đường giao thông nông thôn, làm thủy lợi nội đồng; Phối hợp với các đơn vị quân đội XD nhà tình nghĩa tặng 2 hộ tại xã Vũ Xá và Lan Mẫu; Giúp nhân dân xã Lan Mẫu; Yên Sơn khắc phục hậu quả do ảnh hưởng của bão lũ; Trồng mới hàng chục cây xanh; Vệ sinh môi trường. Cùng với cán bộ, chiến sỹ lực lượng thường trực của Ban CHQS huyện, lực lượng vũ trang các xã, thị trấn cũng đã tích cực vào cuộc bằng nhiều công trình, việc làm thiết thực đó là: Đã tham gia gần 400 ngày công lao động, sửa chữa làm mới hàng chục km đường giao thông nông thôn.


      Với những việc làm thiết thực trong xây dựng nông thôn mới, lực lượng vũ trang huyện đang tiếp tục khẳng định vai trò của mình trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp./.


                                                                                 TỐNG THẮNG