admin's picture

TT - HĐND tỉnh Bắc Giang giao ban với TT-HĐND các huyện thành phố

          Ngày 7/11, tại Hội trường Trung tâm văn hóa huyện, TT – HĐHD tỉnh Bắc Giang đã tổ chức Hội nghị giao ban với TT – HĐND các huyện, thành phố trong tỉnh về chuyên đề: “Tiếp tục đổi mới, nâng cao hoạt động của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương”. Về dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Mạnh Cường – PCT – HĐND tỉnh, Từ Minh Hải - Ủy viên TT – HĐND tỉnh; các đồng chí là trưởng, phó các Ban của HĐND tỉnh; tổ trưởng các tổ đại biểu HĐND tỉnh, thư ký các kỳ họp của HĐND tỉnh; các đồng chí trong TT – HĐND các huyện, thành phố trong huyện.


          Tại Hội nghị, sau khi nghe đồng chí Nguyễn Mạnh Cường – PCT – HĐND tỉnh Bắc Giang khai mạc Hội nghị và nghe đồng chí Hà Quốc Hợp – PBT, Chủ tịch UBND huyện Lục Nam đại diện cho Huyện ủy – HĐND – UBND huyện Lục Nam, đơn vị đăng cai Hội nghị phát biểu chào mừng. Hội nghị đã dành nhiều thời gian để các đại biểu thảo luận, nội dung thảo luận tập trung vào một số kỹ năng thẩm tra, phân tích dự toán và quyết toán thu, chi ngân sách địa phương đối với HĐND; Một số kinh nghiệm trong hoạt động giám sát của Ban kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh; Nâng cao chất lượng thẩm tra các báo cáo, đề án, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp HĐND; Giám sát hoạt động của các cơ quan tư pháp và những vấn đề cần quan tâm; Nâng cao chất lượng hoạt động chất vấn tại kỳ họp của HĐND; Một số kinh nghiệm trong hoạt động giám sát của HĐND huyện; Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương; Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND huyện, nhiệm kỳ 2011 – 2016; Hoạt động giám sát chuyên đề, thực tiễn và những kinh nghiệm,…Thông quan Hội nghị giao ban này, tạo điều kiện cho TT – HĐND tỉnh và TT – HĐND các huyện, thành phố có dịp được giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong việc tổ chức các hoạt động của HĐND; đồng thời nâng cao được kỹ năng thẩm tra, giám sát, góp phần thực hiện thắng lợi các chương trình, mục tiêu phát triển KT – XH ở địa phương./.


                                                                                  Ngọc Phong


                                                                               Đài TT Lục Nam