admin's picture

TT ủy ban MTTQ tỉnh tuyên truyền pháp luật về ma túy

           Ngày 28.10, tại nhà văn hóa thôn Phương Lạn 2 – xã Phương Sơn (Lục Nam) thường trực ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với thường trực ủy ban MTTQ huyện tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật về ma túy và biện pháp chống ma túy cho hơn 50 người là hội viên các ngành thành viên ủy ban MTTQ xã Phương Sơn.           Tại hội nghị này, thường trực ủy ban MTTQ tỉnh đã thông tin cho các đại biểu về tình hình và các loại tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn toàn Quốc và trong tỉnh thời gian gần đây. Những vấn đề  bất cập trong công tác quản lý kinh tế, xã hội, quản lý con người đã tác động làm cho tình hình tội phạm có chiều hướng diễn biến phức tạp; Quán triệt nội dung chính trong NQ liên tịch số 01 giữa Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên và Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời kỳ mới ”; NQ số 1820 Ngày 19 tháng 3 năm 2013 của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam về xây dựng và tổ chức thực hiện Dự án “Tăng cường công tác giáo dục, truyền thông và giám sát đánh giá thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2012- 2015"; Chỉ thị số 21 của Bộ chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống kiểm soát ma túy trong tình hình mới; Tình hình tội phạm về ma túy; Những hệ lụy cho gia đình, xã hội từ những người buôn bán vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.


      Bên cạnh đó, các đại biểu của xã Phương Sơn còn được thường trực ủy ban MTTQ tỉnh giới thiệu những cách làm hay của các mô hình, cá nhân tiêu biểu trong tỉnh đã có những đóng góp tích cực trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy. Để từ đó các đại biểu nâng trách nhiệm trong công tác giáo dục, tuyên truyền cho người thân chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước; Gắn việc xây dựng thôn xóm không ma túy với phòng trào toàn dân đoàn kết XD đời sống văn hóa ở khu dân cư./.


                                                                    TỐNG THẮNG