admin's picture

Tam Dị tuyên truyền Nghị định số 92 của Chính Phủ về tín ngưỡng, tôn giáo

     Vừa qua, UBND xã Tam Dị phối hợp với ủy ban MTTQ xã tổ chức tập buổi tuyên truyền Nghị định số 92 ngày 08/11/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo và các văn bản hướng dẫn thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo cho các ông là Chánh trương, Chùm trưởng, trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư các thôn trên địa bàn xã. Tới dự có ông Trương Thanh Cường – Phó chủ tịch ủy ban MTTQ huyện.


     Tại đây các ông bà là Chánh trương, Chùm trưởng, trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư đã giới thiệu về những nội dung, những điểm mới của Nghị định 92 ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo và Thông tư số 01 ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ về ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo; đồng thời thống nhất thực hiện một số nội dung của Nghị định 92 nhằm hạn chế những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện tại địa bàn.


     Qua buổi tuyên truyền này là dịp để các ông là Chánh trương, Chùm trưởng, trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư trên địa bàn xã Tam Dị nắm vững quan điểm, chính sách của Đảng về tôn giáo và tình hình đảm bảo an ninh tôn giáo hiện nay cũng như công tác vận động quần chúng tín đồ, chức sắc chấp hành tốt các quy định của pháp luật; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các Ban, ngành kịp thời giải quyết các nhu cầu chính đáng của các chức sắc, nhà tu hành tôn giáo và các đối tượng liên quan chấp hành tốt và thực hiện đúng các quy định của pháp luật về hoạt động tôn giáo triên địa bàn./.


 


                                                                                     TỐNG THẮNG