admin's picture

Xã Tam Dị tổ chức giải toả hành lang tuyển tỉnh lộ 295

      Thực hiện công văn số 1016 ngày 24/9/2013 của Chủ tịch UBND huyện Lục Nam về việc tiếp tục giải toả hành lang an toàn đường bộ, đường tỉnh 295 đợt III. Ngày 22 đến 25/10/2013 Ban ATGT huyện phối hợp với UBND các xã: Tam Dị, Bảo Đài, Bảo Sơn đã thực hiện việc giải toả hành lang tuyến tỉnh lộ 295 đoạn từ thị trấn Đồi Ngô đến xã Bảo Sơn.


      Tuyến đường tỉnh lộ 295 đi qua địa bàn từ xã Bảo Sơn đến thị trấn Đồi Ngô có chiều dài gần 10 Km, thực hiện kế hoạch của Ban an toàn giao thông huyện Lục Nam về việc giải toả hành lang an toàn đường bộ, UBND ba xã trên đã giao cho Ban ATGT phối hợp các cơ quan thành viên Ban ATGT huyện và các ngành đoàn thể của xã, các thôn có tuyến tỉnh lộ 295 chạy qua làm tốt công tác tuyên truyền vận động hộ dân sống hai bên đường tự nguyện tháo dỡ các công trình, chặt bỏ cây xanh che khuất tầm nhìn làm ảnh hưởng đến việc tham gia giao thông của người và các phương tiện. Tuy nhiên, sau hai đợt ra quân một số hộ dân của 3 xã trên đã không tự tháo dỡ các mái che, mái vẩy, chặt bỏ xây xanh che khuất tầm nhìn, nên Ban ATGT huyện đã huy động lực lượng phối hợp với UBND các xã, hỗ trợ các hộ dân tiến hành tháo dỡ và giải toả.


      Được sự hỗ trợ của Đội thanh tra giao thông của Sở giao thông vận tải tỉnh; Đội quản lí trật tự giao thông xây dựng và môi trường ; Phòng hạ tầng – kinh tế huyện (cơ quan thường trực Ban ATGT huyện) trong thời gian qui định , ba xã của huyện Lục Nam đã hoàn thành việc giải toả, chặt bỏ toàn bộ cây xanh vi phạm che khuất tầm nhìn, trả lại  hành lang thông thoáng, góp phần bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông qua tuyến đường này./. 


                                                                              CTV: TỐNG THẮNG