admin's picture

v/v xin ý kiến tham gia báo cáo kết quả thẩm tra thực hiện các tiêu chí nông thôn mới xã khám lạng, chu điện

Submitted by admin on Thu, 2018-12-06 07:59
Số ký hiệu: v/v xin ý kiến tham gia báo cáo kết quả thẩm tra thực hiện các tiêu chí nông thôn mới xã khám lạng, chu điện
Cơ quan ban hành: UBND Huyện
Trích yếu:

v/v xin ý kiến tham gia báo cáo kết quả thẩm tra thực hiện các tiêu chí nông thôn mới xã khám lạng, chu điện

Loại văn bản: Công văn
File gắn: PDF icon cv 1457 vv xin ý kiến tham gia báo cáo kết quả thẩm tra thực hi.pdf