admin's picture

Lục Nam : 14 đảng viên được trao tặng huy hiệu 70 năm tuổi đảng

 

Nhân dịp kỷ niệm 101 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917-7/11/2018), mới đây đồng chí Thân Văn Dàn- TUV- BT huyện ủy đã đến trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên Hoàng Sỹ Tâm thôn Tân Tiến xã Đông Phú.

                         

                    Đồng chí Thân Văn Dàn- TUV- Bí thư huyện ủy trao huy hiệu 70 năm tuổi đảng cho đảng viên Hoàng Sỹ Tâm

Đồng chí Hoàng Sỹ Tâm năm nay 99 năm tuổi đời, trong đó có 70 năm tuổi đảng và nguyên là cán bộ xã Đông Phú. Sau khi trao huy hiệu đảng, phát biểu chúc mừng đảng viên Hoàng Sỹ Tâm, đồng chí Thân Văn Dàn- TUV-BT huyện ủy khẳng định- Huy hiệu Đảng là sự ghi nhận, trân trọng của Đảng, Nhà nước đối với những đóng góp của đảng viên đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây không chỉ là niềm vinh dự tự hào của cá nhân đồng chí Tâm và gia đình, mà còn là niềm vinh dự, tự hào của tổ chức Đảng. Đồng thời, đồng chí Thân Văn Dàn mong muốn, đồng chí Hoàng Sỹ Tâm tiếp tục phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần tiền phong gương mẫu, trở thành tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo, giúp thế hệ trẻ giác ngộ lý tưởng cách mạng của đảng, để tiếp bước trên con đường bảo vệ và xây dựng tổ quốc mà cha ông đã chọn. NHư vậy, đến nay trên địa bàn huyện Lục Nam đã có 14 đảng viên được nhận huy hiệu 70 năm tuổi đảng/.

 

                                                                                                                   Hạnh Nguyên