admin's picture

Huyện ủy tổ chức khai giảng lớp trung cấp LLCT –Hành chính khóa 14

Ngày 5/10, Huyện ủy đã phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức khai giảng Lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính (hệ vừa học vừa làm), khóa 14. Về dự và chỉ đạo buổi lễ có đồng chí Lê Minh Hoàng- PBT TT Huyện ủy; ông Nguyên văn Khải- PCT HĐND huyện; ông Nguyễn Đức Toàn- PCT TT UBND huyện, cùng đại diện các ban xây dựng Đảng của huyện ủy.

                      

                                                                          Các đại biểu tham dự lễ khai giảng

Tham gia khóa học có 60 học viên là cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, trường học, các xã, thị trấn trong diện quy hoạch lãnh đạo quản lý trên địa bàn huyện. Trong thời gian 18 tháng, các học viên sẽ được trang những kiến thức cơ bản về: Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tương tưởng Hồ Chí Minh; Những vấn đề cơ bản về Đảng cộng sản và lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, Nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính Nhà nước; Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội; Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trật tổ quốc và đoàn thể nhân dân; Tình hình, nhiệm vụ của địa phương. Bên cạnh đó, trong quá trình học tập, sau mỗi phần học, các học viên sẽ làm bài thi để đánh giá chất lượng. Cuối khóa học viên sẽ tham gia nghiên cứu thực tế, viết thu hoạch, thi tốt nghiệp hoặc viết tiểu luận. Thông qua lớp học nhằm trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản và cần thiết về lý luận chính trị- hành chính. Củng cố nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ lãnh đạo, quản lý, kỹ năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

                                 

                                             Đồng chí Lê Minh Hoàng- PBT TT Huyện ủy phát biểu tại lễ khai giảng

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Minh Hoàng- PBT TT Huyện ủy nhấn mạnh, các học viên đều là cán bộ nguồn, thuộc diện quy hoạch, vì thế mỗi học viên phải thấy được vinh dự cũng như ý thức được trách nhiệm và nghĩa vụ khi tham gia khóa học. Các học viên cần phải cố gắng thu xếp thời gian để tham dự đầy đủ các nội dung, chương trình đào tạo, thực hiện nghiêm túc những quy định của lớp học, để sau khóa học sẽ có sự trưởng thành về mọi mặt, nhất là trình độ LLCT, trình độ quản lý, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, mong muốn đội ngũ giảng viên tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, thường xuyên cập nhật kiến thức mới, đánh giá đúng thực chất năng lực, kết quả học tập của học viên./ .

                                                                                      Hạnh Nguyên