admin's picture

BTV huyện đoàn Lục Nam tổ chức lớp bồi dưỡng khởi sự doanh nghiệp cho đoàn viên, thanh niên

Mới đây, BTV huyện đoàn Lục Nam phối hợp cùng Trung tâm xúc tiến đầu tư và phát triển doanh nghiệp- Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Bắc Giang tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức “ khởi sự doanh nghiệp” năm 2018 cho đoàn viên thanh niên.

                    

Tham gia lớp tập huấn có trên 80 đoàn viên, thanh niên đang hoạt động kinh doanh trên địa bàn huyện. Tại đây, đoàn viên thanh niên đã được tìm hiểu những nội dung như: Kỹ năng lập chiến lược khi bước vào khởi nghiệp. Hoạch định marketing bán hàng, hoạch định chiến lược kinh doanh; lập kế hoạch, phát triển ý tưởng kinh doanh, nghiên cứu và phân tích thị trường, tổ chức quản lí nhân sự, tổ chức vận hành doanh nghiệp. Tìm hiểu Luật doanh nghiệp, Nghị định của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp. Tiếp đó, lớp tập huấn cũng đã dành thời gian để các học viên được trao đổi, thảo luận chia sẻ những kinh nghiệm kinh doanh trong thực tế hiện nay.

Kết thúc lớp tập huấn, Ban Thường vụ Huyện đoàn tổ chức cho các học viên đi thực tế học tập trao đổi kinh nghiệm tại trường Đại học Nông- Lâm Bắc Giang. .

Qua đây, nhằm trang bị, bổ sung cho đoàn viên, thanh niên những kiến thức, kỹ năng cơ bản cho việc khởi sự doanh nghiệp, xây dựng niềm tin, ý chí, sự quyết tâm trong quá trình khởi nghiệp. Từ đó có những định hướng cụ thể, lập kế hoạch sản xuất kinh doanh có hiệu quả, vận dụng sáng tạo lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế, góp phần tích cực trong công cuộc xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp./.

 

                                                                                                 Hạnh Nguyên