admin's picture

BCHQS huyện tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 765 của Quân ủy Trung ương

Ngày 8/8/2018, BCHQS huyện đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 765, ngày 20-12-2012 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo. Dự và chỉ đạo có đại diện Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, ông Nguyễn Văn Khải- PCT HĐND, ông Nguyễn Đức Toàn- PCT TT UBND.

                        

                                                                          Toàn cảnh hội nghị

Xác định công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu là nhiệm vụ trung tâm, thường xuyên, nên 5 năm qua, Đảng ủy quân sự huyện đã có nhiều giải pháp đồng bộ, tập trung nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Trong đó, đã quán triệt sâu sắc tinh thần Nghị quyết số 765 của Quân ủy Trung ương; Nghị quyết 703, ngày 27/5/2013 của Đảng ủy Quân khu; Nghị quyết số 23, ngày 9/3/2013 của Đảng ủy Quân sự tỉnh về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020. Đồng thời, thực hiện đổi mới nội dung, tổ chức phương pháp huấn luyện, diễn tập hội thi, hội thao.

Trong đó, về huấn luyện chiến dịch, BCHQS huyện đã tham mưu cho Huyện ủy- UBND huyện tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ năm 2013. Chỉ đạo 12 xã, thị trấn diễn tập chiến đấu phòng thủ, 3 xã diễn tập tìm kiếm cứu nạn- phòng chống thiên tai, 3 xã diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng, bảo đảm sát với thực tế, an toàn tuyệt đối về người và tài sản. Về công tác huấn luyện Quân sự, BCHQS huyện đã quán triệt phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”- đối với lực lượng thường trực và “ Cơ bản, thiết thực, hiệu quả” – đối với lực lượng dân quân tự vệ. Trong quá trình huấn luyện đã vận dụng tốt 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp, sát với đối tượng và địa bàn tác chiến, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu. Kết quả quân số tham gia luôn đạt trên 99,8%. Kết thúc huấn luyện, 100% chiến sỹ đạt yêu cầu và đảm bảo an toàn. Cùng với đó, công tác giáo dục chính trị và phổ biến giáo dục pháp luật, huấn luyện hậu cần, huấn luyện kỹ thuật, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh….cũng đạt nhiều kết quả cao.

Sau khi nghe báo cáo, nhiều đại biểu đã tham gia thảo luận, chỉ rõ hạn chế còn tồn tại. Đồng thời, đề xuất biện pháp khắc phục hạn chế trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu trong thời gian tới sao cho đạt nhiều kết quả cao hơn nữa.

Cũng nhân dịp này, Huyện ta đã khen thưởng cho 4 tập thể và 8 cá nhân có thành tích cao trong thực hiện Nghị quyết số 765, ngày 20-12-2012 của Quân ủy Trung ương.//

                                                                                                     Hạnh Nguyên