admin's picture

UBND huyện trích kinh phí trên 200 triệu đồng tặng quà cho người có công

                              

Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2018), UBND huyện đã trích ngân sách gần 200 triệu đồng tặng 626 suất quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng (còn sống). Người có công giúp đỡ CM trước 8/1945. Thương binh tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên đang hưởng trợ cấp hàng tháng (bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 31/12/1994 trở về trước). Bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên đang hưởng trợ cấp hàng tháng. Người tham gia HĐKC bị nhiễm CĐHH suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên đang hưởng trợ cấp hàng tháng: Tuất liệt sỹ hưởng định xuất nuôi dưỡng đang hưởng trợ cấp hàng tháng: Thương binh, bệnh binh, con đẻ của liệt sỹ hiện đang công tác tại các cơ quan Trung ương, tỉnh đóng trên địa bàn và các cơ quan huyện. Thăm và tặng quà một số Trung tâm Điều dưỡng thương-bệnh binh và NCC.

Cùng với đó, UBND huyện còn tiếp nhận và cấp phát 8463 suất quà của Chủ tịch nước, Chỉ tịch tỉnh cho các đối tượng có công với cách mạng theo quy định. Hoạt động trên thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc và bày tỏ sự tri ân của cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân đối với những hy sinh đóng góp của các đồng chí thương binh, bệnh binh, người có công trong các cuộc kháng chiến giành độc lập- tự do cho dân tộc, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc./.

 

                                                                                      Hạnh Nguyên