admin's picture

Huyện ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo năm 2017

                              

Ngày 22/1, Ban thường vụ huyện ủy đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo năm 2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Dự hội nghị có đại diện các ban xây dựng đảng của tỉnh ủy; Đ/c Thân Văn Dàn – tỉnh ủy viên – Bí thư huyện ủy; các đ/c lãnh đạo TT huyện ủy- HĐND; UBND huyện; bí thư các chi, đảng ủy cơ sở; lãnh đạo, chuyên viên các ban xây dựng đảng, thủ trưởng các cơ quan, MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội huyện.

Năm 2017, mặc dù trong điều kiện KT- XH còn gặp nhiều khó khăn song được sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của tỉnh ủy, sự giúp đỡ của các sở, ban ngành đoàn thể tỉnh, sự cố gắng nỗ lực khắc phục khó khăn của các tổ chức cơ sở đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; công tác lãnh đạo của huyện ủy đã đạt được kết quả khá toàn diện trên các mặt; 10 nhiệm vụ trọng tâm đăng ký với ban thường vụ tỉnh ủy đều đạt và vượt kế hoạch đề ra; Ban thường vụ huyện ủy đã tập trung quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối, chỉ thị, Nghị quyết của trung ương, của tỉnh và quy chế làm việc của Ban chấp hành đảng bộ huyện bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất, phát huy tính dân chủ, chủ động, sáng tạo của các cơ quan tham mưu, của cấp ủy, chính quyền cơ sở, MTTQ và các ban ngành, đoàn thể, xác định nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Nổi bật là đã lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn tổ chức bộ máy từ huyện đến cơ sở bảo đảm đúng quy trình, quy định; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích cực; 15/15 chỉ tiêu KT – XH hoàn thành, trong đó có 12 chỉ tiêu vượt kế hoạch; Công tác xây dựng hệ thống chính trị, chính quyền được tập trung lãnh, chỉ đạo. Trong đó chú trọng đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; chủ động thực hiện kiện toàn, sắp xếp, bổ nhiệm cán bộ theo phân cấp quản lý; Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, phát triển đảng viên, đào tạo bồi dưỡng, chính sách cán bộ được quan tâm thực hiện. Toàn đảng bộ huyện đã kết nạp 226 đảng viên mới, đạt 120,9 % kế hoạch tỉnh giao, nâng tổng số đảng viên trong toàn đảng bộ đến nay lên 7.921 đảng viên, chuyển đảng chính thức cho 229 đảng viên; Công tác luân chuyển cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử chức danh thuộc diện Ban thường vụ huyện ủy quản lý được thực hiện bảo đảm chặt chẽ, công khai, dân chủ, đúng quy trình và nguyên tắc đảng lãnh đạo; Việc kiểm điểm, đánh giá phân loại TCCS đảng và đảng viên được thực hiện nghiêm túc, thực chất, bám sát hướng dẫn của cấp trên. Qua đánh giá có 27/61 chi, đảng bộ cơ sở đạt trong sạch vững mạnh, chiếm tỷ lệ 44,3%; 9,3% đảng viên xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 75% đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, quy định, đúng người, đúng khuyết điểm có tính chiến đấu cao đã góp phần quan trọng xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh và nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận tập trung vào các nội dung như: Công tác học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, kết luận của cấp ủy cấp trên; công tác phát triển đảng viên nông thôn, đảng viên là trưởng, phó thôn; Công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và tổ chức thực hiện việc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân…

Đ/c Thân Văn Dàn- TUV-BT huyện ủy trao giấy khen cho đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ

Ông Hà Quốc Hợp- PBT- Chủ tịch UBND huyện trao giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Đ/c Lê Minh Hoàng- PBT TT Huyện ủy trao giấy khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc

 

Nhân dịp này, BTV huyện ủy đã trao tặng giấy khen cho 25 tổ chức đảng 5 năm liền đạt danh hiệu TSVM; 21 đảng viên hoàn thành suất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục./.

 

                                                                         Đức Tuyển - Nguyễn Hào