admin's picture

Hội bảo trợ và người tàn tật huyện tiếp nhận và trao tặng xe lăn cho người khuyết tật

Ngày 15/1, Hội bảo trợ và người tàn tật và trẻ mồ côi huyện đã tiếp nhận và trao tặng xe lăn cho người khuyết tật trên địa bàn.

Trong đợt này, hội đã trao 32 xe lăn cho những người bị khuyết tật vận động nặng và bại não ở 11 xã, thị trấn trong huyện, mỗi chiếc xe trị giá 2 triệu đồng. Số xe này do 3 tổ chức của Mỹ là: Tổ chức xứ mệnh xe lăn nhân đạo; Tổ chức trả lại tuổi thơ và tổ chức hỗ trợ nhân đạo trẻ em Việt Nam quyên góp hỗ trợ.

Sau khi trao, xe các đối tượngvà thân nhân của đối tượng đã được kỹ thuật viên của hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam hướng dẫn sử dụng sao cho an toàn. Qua đó, giúp người khuyết tật cải thiện điều kiện sinh hoạt, đi lại dễ dàng và hòa nhập cùng cộng đồng./.

 

                                                                        Hạnh Nguyên