admin's picture

Phòng tư pháp huyện tổ chức tập huấn công tác hòa giải cho đội ngũ tổ trưởng tổ hòa giải

                                

Ngày 13/12 Phòng Tư pháp huyện đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và tập huấn nghiệp vụ công tác hòa giải ở cơ sở cho đội ngũ tổ trưởng tổ hòa giải ở cơ sở và cán bộ tư pháp xã, thị trấn.

Tại đây, 339 tổ trưởng tổ hòa giải và cán bộ tư pháp trong huyện đã được tìm hiểu những nội dung cơ bản của Luật Đất đai, Luật Hòa giải, các kỹ năng và nguyên tắc trong công tác hòa giải, cùng một số văn bản quy phạm pháp luật. Cũng tại buổi tập huấn các hòa giải viên còn được trao đổi, thảo luận, biện pháp xử lý một số tình huống thường gặp trong hoạt động hòa giải ở cơ sở. Đồng thời, đưa ra một số tình huống cụ thể để các học viên thực hành, xử lý ngay tại hội trường.

Qua đó, nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng cho tổ trưởng tổ hòa giải ở cơ sở, để vận dụng linh hoạt trong hoạt động hòa giải. Từ đó nâng cao tỷ lệ hòa giải thành công, góp phần giữ gìn tình làng, nghĩa xóm, đoàn kết cộng đồng, phòng ngừa vi phạm pháp luật, tránh phát sinh vụ việc phức tạp. Đây cũng là hoạt động nhằm hạn chế tranh chấp, khiếu nại, tố cáo vượt cấp, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương./.

 

                                                                                                     Hạnh Nguyên