admin's picture

Hội nghị PBGDPL về an toàn giao thông năm 2017

Ngày 24/10, Tại trụ sở UBND xã Khám Lạng, Sở tư pháp phối hợp với UBND huyện tổ chức hội nghị Phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông năm 2017.

Tham gia hội nghị có trên 100 đại biểu là lãnh đaọ UBND xã, công chức tư pháp – hộ tịch; công chức địa chính, nông nghiệp – xây dựng và môi trường; trưởng công an, CT HND; CT HPN, Bí thư đoàn thanh niên cụm 4 xã: Khám Lạng, Bắc Lũng, Tiên Hưng và Yên Sơn.

Tại đây, các đại biểu đã được nghe bà Nguyễn Thị Phương Linh – chuyên viên Phòng tuyên truyền giáo dục pháp luật Sở tư pháp trực tiếp truyền đạt 2 nội dung chính là: Luật giao thông đường bộ; Các văn bản hướng dẫn thi hành luật. Trong đó, tập trung tuyên truyền Nghị định 46/2016 của Chính Phủ về quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt: Những quy định chung; hành vi vi phạm, hình thức, mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ; lĩnh vực đường sắt; thẩm quyền, thủ tục xử phạt và điều khoản thi hành.

Thông qua hội nghị nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức về luật giao thông đường bộ; là tuyên truyền viên tích cực trong việc tuyên truyền người dân tự giác chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước về luật giao thông đường bộ, đường sắt./.

                                                                                                                           Nguyễn Hào